Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.
 

Titel
Feltvalidering - Fælles krav til digitale løsninger: #4
Beskrivelse
Den digitale løsning kontrollerer og validerer så vidt muligt de oplysninger, som brugeren har indtastet i løsningen. Løsningen skal hjælpe brugeren, hvis oplysningerne er ufuldstændige, ikke efterlever det krævede format, er indbyrdes modstridende eller i modstrid med relevante og tilgængelige registerdata (fx adressedata).
Formål
At hjælpe brugerne af offentlige digitale løsninger, så de i videst mulige omfang indsender korrekte og fyldestgørende oplysninger med henblik på at sikre dem den hurtigst mulige samt korrekt behandling af deres ærinde.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Løsningen skal sikre mod fejlindtastninger ved at validere brugerens indtastede data i forhold til:

  • format
  • intern konsistens i forhold til de øvrige data, brugeren har indtastet
  • tilgængelige registre


Selvom et eller flere felter ikke består valideringen, må feltvalideringsfunktionaliteten ikke slette de data, der er indtastet i løsningen.
 

Format

Efterlever indtastede data konkrete krav til dataformat. Eksempelvis datoformat eller otte cifre i et dansk telefonnummer.
 

Intern konsistens

Undgå at brugeren indtaster oplysninger, som er indbyrdes modstridende. Eksempelvis at brugeren angiver en dato for afslutningen af et forløb, som ligger førend datoen for påbegyndelse.
 

Tilgængelige registre

Undgå at brugeren indtaster oplysninger, som er faktuelt forkerte. Eksempelvis at validere adresseindtastninger op mod adresseregisteret for at sikre, at den angivne adresse eksisterer.


Vejledning af brugeren

Du skal gøre brugeren opmærksom på indtastninger, som ikke kan passere valideringen og hjælpe brugeren til at indtaste korrekte data. Du skal desuden oplyse brugeren om konsekvensen ved at beholde de indtastninger, som ikke kan valideres. Dette gælder også, hvis konsekvensen er, at det ikke er muligt at gennemføre løsningen (og henvendelsen dermed er at opfatte som afvist jf. nedenstående), eller hvis der er risiko for længere sagsbehandlingstid. Feltvalideringsfunktionen må ikke slette de indtastede data.
 

Afvisning af brugeren

Hvis løsningen ikke tillader brugeren at gennemføre handlingen, så længe en eller flere indtastninger ikke kan valideres, skal du være opmærksom på, at det betragtes som en afgørelse, hvori brugerens henvendelse afvises. Du bør derfor overveje konsekvenserne ved at tillade brugeren at aflevere ikke-validerede data sammenholdt med, at brugeren skal have mulighed for at klage over en afgørelse, hvis brugeren afvises.

Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Henvisning til materiale fra digitaliseringsklar lovgivning (Materiale er under udarbejdelse)

 

Krav/anbefaling

KRAV for obligatorisk digitale (borgerrettede) selvbetjeningsløsninger, virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger.

KRAV for nationale portaler og fællesoffentlige infrastrukturkomponenter med forbehold for, at kravet er skrevet med udgangspunkt i selvbetjeningsløsninger. Udmøntningen kan således være anderledes for portalerne og de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter, da de i omfang, indhold og funktionalitet ofte vil adskille sig fra selvbetjeningsløsninger.

ANBEFALING for øvrige løsninger
Acceptkriterium
Løsningen opfylder kravet, når løsningen validerer brugerens oplysninger på baggrund af relevante formkrav, regler for sammenhæng mellem brugerindtastninger i løsningen, tilgængelige registerdata (fx adressedata) og løsningen advarer og vejleder brugeren, såfremt oplysningerne ikke er gyldige.