Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.

Titel
Personalisering - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #5
Beskrivelse
Løsningen anvender relevante data om brugeren til automatisk at tilpasse flow og funktionalitet til brugeren.
Formål
At brugeren oplever et relevant selvbetjeningsforløb gennem tilpasning, der tager udgangspunkt i brugeren (personalisering). Løsningen er tilpasset, så relevante funktioner præsenteres og ikke-relevante funktioner skjules.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Løsningen bør så vidt muligt tilpasse sig brugeren på baggrund af de informationer, som brugeren har afgivet på sin vej ind i løsningen og undervejs i sin anvendelse af den digitale løsning.

Du kan desuden tænke i tilpasning af løsningen på baggrund af de data om brugeren, som er tilgængelig efter, at denne er logget ind på løsningen.

Hvis en bruger på et indledende trin fx har svaret, at han eller hun er ugift, så skal der ikke senere stilles spørgsmål om en eventuel ægtefælles indtjening. Din løsning skal altså designes fleksibelt og intelligent, så den tilpasser sig løbende efter de oplysninger, brugerne opgiver.
Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Der er udarbejdet eksempler på best practice for personalisering, herunder eksempler på løsninger, der tilpasses på baggrund af eksempelvis CPR-data (køn, alder etc.).

Link til best practice eksempler (Materiale er under udarbejdelse)

Krav/anbefaling
ANBEFALING