Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.
 

Titel
Indsamling af viden om brugernes anvendelse af de digitale løsninger - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #9
Beskrivelse
Udvalgte myndigheder skal indsamle viden om brugernes anvendelse af digitale løsninger og anvende denne viden til at forbedre løsningerne.
Formål
Sikre brugerne af digitale løsninger, som er lette at anvende, herunder at fejl og uhensigtsmæssigheder løbende bliver afhjulpet blandt andet på baggrund af brugerfeedback og/eller anvendelsesdata.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Viden om brugernes anvendelse af løsningen kan give myndigheden information om eventuelle fejl eller mangler i løsningen, der kan undersøges nærmere og afhjælpes. Eksempelvis kan anvendelsesdata fra løsningen give myndigheden oplysninger om, hvis der er sider, hvor brugerne oftere afbryder løsningen eller brugere længere tid. Det kan være et udtryk for, at siden ikke fungerer optimalt, og at den eventuelt kan forbedres til glæde for brugeren.

Du kan eksempelvis indsamle:

  • Anvendelsesdata ved hjælp af webanalyseværktøjer eller lignende
  • survey, som promptes i løsningen
  • henvendelsesdata fra supportafdelingen
     

De fællesoffentlige parter har ikke aftalt krav til, hvilken viden du skal indsamle. Det vigtige er, at du indsamler de data, der er relevante for myndighedens mulighed for at sikre, at løsningen fungerer optimalt.

Som løsningsejer skal du oplyse leverandørerne om, hvilke konkrete værktøjer/metoder der skal anvendes til indsamling.
 

Kommunale selvbetjeningsløsninger

For den kommunale sektor gælder det, at kommunerne skal følge principperne for dataindsamling beskrevet i ’Det Fælleskommunale selvbetjeningstjek’, for de løsningsområder man fælleskommunalt er blevet enige om at indsamle anvendelsesdata fra.

På KL’s hjemmeside findes information om Det Fælleskommunale Selvbetjeningstjek, hvordan data indsamles og sendes til det fælleskommunale API.
 

Erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger på Virk

Vær opmærksom på, at det er et krav, at løsninger på portalen Virk skal anvende indsamlingsværktøjet Virk Tæller.

Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside kan du finde oplysninger og baggrundsmateriale om indsamling af viden. 
Link Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om indsamling af viden
 

Kommunale selvbetjeningsløsninger

Kommunernes opfølgning sker ved hjælp af det Fælleskommunale Selvbetjeningstjek (API snitfladen). Her har KL offentliggjort information om

  • hvilke løsninger der skal laves opfølgning på
  • hvilke data som skal indsamles og
  • servicebeskrivelse for det fælleskommunale API

Link til det Det fælleskommunale selvbetjeningstjek
 

Erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger på Virk

Installationsvejledning til Virk Tæller-script findes myndighedsnet.dk.
Link til installationsvejledningen til Virk Tæller-script.

Du kan også downloade installationsguiden direkte. 
Link til download af installationsguiden.


Gode cases til inspiration

Case fra borger.dk: Evaluering af borgerblikket (link til casen
Case fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen: Evidensbaseret optimering (link til casen)
Case fra Styrelsen for IT og Læring: Efteruddannelse.dk (link til casen)
Case fra Erhvervsstyrelsen: Ændre Virksomhed (link til casen)
Case fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Brugerinddragelse på Jobnet (link til casen)
Case fra ATP: Se dine feriepenge (link til casen)

Krav/anbefaling

KRAV for alle idriftsatte selvbetjeningsløsninger på obligatorisk digitale løsningsområder med mere end 20.000 digitale transaktioner pr. år, dog med særlige vilkår for løsningsejere med ansvar for et større antal løsningsområder over den nævnte grænse (herunder kommunerne).

Løsningsejere i denne gruppe kan vælge at prioritere sin indsats på de områder, hvorfra det på baggrund af kriterier som fx områdets volumen og væsentlighed i forhold til brugergrupper vurderes mest relevant at få viden om løsningernes kvalitet. Det forudsættes, at løsningsejerne frem mod udgangen af 2020 udvider scope for indsatsen og/eller løbende fokuserer på nye områder med henblik på i videst muligt omfang at iværksætte en indsamling fra alle områder med mere end 20.000 digitale transaktioner pr. år.

KRAV om brug af Virk Tæller til indsamling af viden om brugerne for alle løsninger, der skal på Virk.

KRAV for nationale portaler og fællesoffentlige infrastrukturkomponenter med forbehold for, at kravet er skrevet med udgangspunkt i selvbetjeningsløsninger. Udmøntningen kan således være anderledes for portalerne og de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter, da de i omfang, indhold og funktionalitet ofte vil adskille sig fra selvbetjeningsløsninger.

Accepkriterium

Leverandøren anvender relevant redskab/metode til indsamling af data om brugernes oplevelse. Det konkrete redskab/metode er afklaret i dialog med den ansvarlige/bestillende myndighed, det vil sige løsningsejer.