Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.
 

Titel
Anvendelse af infrastrukturkomponenter og andre komponenter - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #10
Beskrivelse

Løsningen skal anvende infrastrukturkomponenter og andre relevante komponenter i overensstemmelse med gældende fællesoffentlige aftaler i det omfang, aftalerne vedrører anvendelse af digitale løsninger. Gældende aftaler er anført i det fællesoffentlige komponentbibliotekt (se afsnittet 'Vejledninger og værktøjer' nedenfor).

Hvor der ikke foreligger fællesoffentlige aftaler, anvendes infrastrukturkomponenter og øvrige komponenter i videst mulige omfang.

Formål
Brugerne mødes af de samme genkendelige komponenter ved eksempelvis login, modtagelse af kvitteringer og signering. Brugerne kan også finde relevante digitale løsninger på borger.dk og Virk.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Når du foretager ny- eller videreudvikling af selvbetjeningsløsninger anbefales det, at du i videst muligt omfang genbruger allerede udviklede komponenter. Det kan fx være Digital Post, NemLogin, NemSMS samt ‘Min side’ på borger.dk eller ‘Mit Virk’ på Virk.dk.

Dermed vil brugerne i vid udstrækning møde kendte komponenter, når de kommunikerer digitalt med de offentlige myndigheder. Det kan eksempelvis være ved login, som kan ske gennem NemLogin, mens kvitteringen for en ansøgning, indberetning eller anmeldelse kan fremsendes til Digital Post, hvor brugerne i forvejen modtager sine sikre meddelelser fra myndighederne. Ved at genbruge komponenter og funktionalitet undgår du som myndighed endvidere at bruge tid og penge på at udvikle noget, som findes i forvejen.

 

Orientér dig i aftalte standarder

Hvis de fællesoffentlige parter har indgået en aftale om anvendelse af specifikke komponenter i bestemte sammenhæng, skal myndigheden anvende komponenterne i overensstemmelse med aftalen.

Inden ny- eller videreudvikling af en selvbetjeningsløsning, skal løsningsejeren orientere sig i kataloget over fællesoffentlige og øvrige komponenter. Her er anført hvilke typer af funktionalitet, der stilles til rådighed i de enkelte komponenter.

I kataloget vil det desuden være anført, hvis de fællesoffentlige parter har aftalt, at bestemte komponenter skal anvendes i forbindelse med selvbetjeningsløsninger. Hvis der ikke er indgået en aftale om at anvende fællesoffentlige eller øvrige komponenter anbefales det, at løsningen i videst mulige omfang anvender komponenterne.

I kataloget vil du desuden finde henvisninger til relevante vejledninger til, hvordan komponenterne integreres til selvbetjeningsløsninger.
Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et katalog over fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og andre komponenter.

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmesiden kan du finde information om fællesoffentlige infrastrukturkomponenter, komponenter og øvrige it-løsninger.

Der er på nuværende tidspunkt ingen gældende fællesoffentlige aftaler om obligatorisk anvendelse af fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og komponenter.

Krav/anbefaling

KRAV for virksomhedsrettede og obligatorisk digitale (borgerrettede) selvbetjeningsløsninger, fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og nationale portaler i det omfang anvendelse er aftalt mellem de fællesoffentlige parter.
ANBEFALING for øvrige løsninger.

ANBEFALING for alle løsninger, hvor der ikke er indgået aftaler om obligatorisk anvendelse/efterlevelse.
Acceptkriterium
Løsningen anvender komponenter i overensstemmelse med gældende aftaler mellem de fællesoffentlige parter.