Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.
 

Titel
Genbrug af datakilder - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #11
Beskrivelse

Løsningen udfylder automatisk relevante felter med egnede data i overensstemmelse med gældende fællesoffentlige aftaler i det omfang, aftalerne vedrører anvendelse i tilknytning til digital selvbetjening.


Sålænge der ikke foreligger fællesoffentlige aftaler, udfyldes relevante felter automatisk med egnede data herunder allerede indtastede data i løsningen i videst muligt omfang ud fra et princip om, at brugerne kun skal levere information, som det offentlige ikke allerede har.
Formål
Brugeren oplever, at de i videst mulige omfang kun skal aflevere de samme data til det offentlige én gang.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Når du foretager ny- eller videreudvikling af selvbetjeningsløsninger, skal du i videst muligt omfang sikre, at løsningen genbruger tilgængelige og egnede data om brugeren eller brugerens ærinde.

Mange selvbetjeningsløsninger kræver, at en bruger skal udfylde personlige data om dem selv. Det kan fx være CPR-nummer, brugerens navn, adresse eller CVR-oplysninger.

Hvis brugeren er logget ind, fx med NemID, skal sådanne oplysninger hentes, så felterne automatisk bliver udfyldt for brugeren. Autoudfyldning sparer tid og besvær for brugeren og bidrager til højere datakvalitet. Samtidig kan det give en mere effektiv sagsbehandling, fordi myndighederne får mulighed for at genbruge eksisterende data.
 

Genbrug dine registerdata om brugeren

Du skal genbruge data, som du i forvejen har fået oplyst af brugeren fx fra tidligere selvbetjening eller anden kontakt med din organisation. Det er en forudsætning, at du har hjemmel til at anvende de konkrete data, og at de er egnede til at anvende til det nye formål, selvom de oprindeligt er indsamlet i en anden sammenhæng.

Eksempler på data, som kan genbruges, er information fra din myndigheds fagsystem eller fra offentlige registre, som er tilgængelig via Datafordeleren, som blandt andet stiller adressedata til rådighed. Endvidere bør felter forudfyldes med data, som brugeren allerede har indtastet i løsningen i samme session.
 

Overhold fællesoffentlige aftaler om genbrug af data

Hvis de fællesoffentlige parter indgår aftale om anvendelse af specifikke data og/eller -kilder i bestemte sammenhænge, skal myndigheden anvende data- og/eller kilder i overensstemmelse med aftalen.

Inden ny- eller videreudvikling af en selvbetjeningsløsning, skal løsningsejeren orientere sig i kataloget over tilgængelige datakilder.
 

Brug kataloget over fællesoffentlige datakilder

I kataloget vil det desuden blive anført, hvis de fællesoffentlige parter har aftalt at bestemte data skal genbruges i selvbetjeningsløsninger. Hvis der ikke er indgået en aftale om at genbruge data anbefales det, at løsningsejeren i videst mulige omfang genbruger tilgængelige data.

I kataloget vil der være henvisninger til relevante vejledninger som forklarer, hvordan selvbetjeningsløsninger integreres til de relevante datakilder.

Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Du kan finde en vejledning i genbrug af data i selvbetjeningsløsninger på arkitektur.digst.dk
Link til vejledning i genbrug af data i selvbetjeningsløsninger


Du kan finde en oversigt over de mest fremtrædende distributionsplatforme i det offentlige landskab på arkitektur.digst.dk
Link til det fællesoffentlige datadistributørkatalog


Det fællesoffentlige datasætkatalog er under udarbejdelse. Du kan læse om datasætkaloget på arkitektur.digst.dk
Link til temaside om Det fællesoffentlige datasætkatalog 

 

Krav/anbefaling

Der er på nuværende tidspunkt ingen gældende fællesoffentlige aftaler om obligatorisk genbrug af datadatakilder.

KRAV for virksomhedsrettede og obligatorisk digitale (borgerrettede) selvbetjeningsløsninger, nationale portaler og fællesoffentlige infrastrukturkomponenter i det omfang anvendelse er aftalt mellem de fællesoffentlige parter.

ANBEFALING for øvrige løsninger.

ANBEFALING for alle løsninger, hvor der ikke er indgået aftaler om obligatorisk anvendelse/efterlevelse.
Acceptkriterium
Relevante felter i den digitale løsning forudfyldes med relevante, autoritative data i overensstemmelse med fællesoffentlige aftaler.