Body: 

   

 ’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.
 

Titel
Krav til løsninger, der skal på borger.dk og Virk - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #13
Beskrivelse
Løsningen skal overholde portalernes fælles designsystem og integrationsproces.
Formål
Det fælles designsystem og portalernes integrationsprocesser skal være med til at sikre, at brugeren oplever konsistens og genkendelighed, når de anvender selvbetjeningsløsningerne på de to portaler.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Når du skal have en selvbetjeningsløsning på borger.dk, Virk eller begge portaler, skal du følge portalernes krav til integration og design.

Krav til integration handler om tilslutningen af selvbetjeningsløsninger til de to portaler, hvor krav til design af selvbetjeningsløsninger retter sig specifikt mod anvendelsen af det fælles designsystem. Det handler altså om fonte, former, farver og grundlæggende layout samt konsistens i brugen af komponenter.
 

Selvbetjeningsløsninger, der skal på Virk: KRAV og ANBEFALINGER til integration og design

Integrationskrav:

 • din løsning skal være tilsluttet via DIA (Digital Indberetnings Administration), der er myndighedernes værktøj til styring af deres indhold på Virk.
 • din løsning skal have implementeret Virk Tæller, der er et digitalt tracking- og analyseværktøj, der tracker brugen af siderne i indberetningsløsningerne på Virk.
 • din løsning skal være publiceret på Virks integrationsmiljø og gennemgået af Virk inden publicering
 • du skal udfylde en introside på Virk (via DIA), hvor brugeren kan finde målrettet information om løsningen.
 • du skal melde din løsning ind til Virk, når den er klar til gennemgang.


Designkrav:

 • Løsningen skal tematiseres, så den passer visuelt ind på Virk
 • Der skal være en header, der er bygget op som anvist i designsystemet
 • Du skal anvende/efterligne stylesheetet som anvist i designsystemet
 • Komponenter og udvidelser skal være anvendt som anvist.


Det ANBEFALES desuden, at løsningen har en footer, der er bygget som anvist i designsystemet.


Selvbetjeningsløsninger, der skal på borger.dk: KRAV og ANBEFALINGER til integration og design

Integrationskrav:

 • din løsning skal tilsluttes borger.dk, så der kan oprettes en handlingsside
 • du skal oprette en handlingsside på borger.dk. Handlingssiden er den side på borger.dk, hvorfra borgeren klikker sig ind i selvbetjeningsløsningen. Du skal sørge for, at der er udarbejdet en god tekst til handlingssiden, som forbereder borgeren til at anvende løsningen.


Designkrav:

 • Løsningen skal tematiseres, så den passer visuelt ind på borger.dk
 • Der skal være en header, der er bygget op som anvist i designsystemet
 • Du skal anvende/efterligne stylesheetet som anvist i designsystemet
 • Komponenter og udvidelser skal være anvendt som anvist i designsystemet


Det ANBEFALES desuden, at løsningen har en footer, der er bygget som anvist i designsystemet.

Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger

Vejledning til integration på Virk, herunder tilslutning til DIA, oprettelse af introsider og installering af Virk Tæller findes på Virk.dk. 
Link til vejledning til integration på Virk


Vejledning til integration på borger.dk findes på borger.dk.
Link til vejledning til integration på borger.dk


Det fælles designsystem kan ses på designsystemets hjemmeside, hvor du også finder vejledninger til anvendelse af designsystemet.
Link til Det fælles designsystemets hjemmeside


Designsystemets kildekode findes som open source på sitet GitHub.
Link til GitHub

Krav/anbefaling

KRAV for obligatorisk digitale (borgerrettede) selvbetjeningsløsninger, der skal på borger.dk og alle virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger, der skal på Virk.

Accepkriterium

Løsningen opfylder kravet, når du har fulgt portalernes integrationsproces og anvendt Det fælles designsystem som anvist.