Body: 

   

Fælles krav til gode brugeroplevelser erstatter Udviklingsvejledningen for god selvbetjening version 2.0

Udviklingsvejledningen blev udarbejdet i 2013 for at understøtte myndighedernes implementering af overgangen til obligatorisk digital kommunikation på en række udvalgte serviceområder.

Udviklingsvejledningen er siden blevet revideret flere gange, senest i 2015 hvor der blandt andet blev indført et krav om brugertest ved ny- og videreudvikling af obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger.

 
Fælles krav til gode brugeroplevelser indebærer to væsentlige ændringer i forhold til udviklingsvejledningen

Fælles krav til gode brugeroplevelser er i vid udstrækning en revidering af udviklingsvejledningen suppleret med yderligere krav og anbefalinger. Fælles krav indebærer imidlertid to væsentlige ændringer i forhold til udviklingsvejledningen:

  • Digitale løsninger skal efterleve de egentlige krav i Fælles krav i det omfang, den enkelte løsning er omfattet af kravene. Kriterierne for hvilke løsninger, der er omfattet af de enkelte krav, er anført under hvert enkelt krav.
  • Fælles krav til gode brugeroplevelser omfatter alle obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger samt de nationale portaler (borger.dk, Virk og Sundhed.dk) og fællesoffentlige infrastrukturkomponenter. For de nationale portaler og de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter gælder dog, at kravene skal efterleves med forbehold for, at kravene er udarbejdet med udgangspunkt i digitale selvbetjeningsløsninger.


Dermed adskiller Fælles krav sig fra Udviklingsvejledningen, idet kravene heri alene ’som udgangspunkt’ skulle efterleves. Desuden omfattede kravene i Udviklingsvejledningen alene selvbetjeningsløsninger på de områder, hvor digital kommunikation blev gjort obligatorisk i perioden 2011-15.