Body: 

   

De enkelte typer af krav


Fælles krav består af tre forskellige typer af krav:

  • krav fra eksterne kilder
  • krav, som de statslige myndigheder, KL og Danske Regioner har udarbejdet i fællesskab
  • krav, som alene omfatter digitale selvbetjeningsløsninger, der skal udstilles på portalerne Virk og borger.dk.
     
Eksterne krav

Her finder du blandt andet eksempler på relevant lovgivning og sikkerhedsstandarder, som du skal forholde dig til. Det er ikke en udtømmende oversigt, men alene en hjælp til at orientere dig i forhold til reguleringen af myndighedernes digitale kommunikation med borgere og virksomheder. De ekster-ne krav er ikke aftalt mellem de fællesoffentlige parter, men skal følges i det omfang, at lovgivning, aftaler eller lignende forpligter dig til det.
 

Fælles aftalte krav

Indeholder krav og anbefalinger til brugergrænsefladen i selvbetjeningsløsninger, fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og nationale portaler. Her finder du eksempelvis kravet om gennemførelse af den fællesoffentlige slutbrugertest, feltvalidering og tidlig brugerinddragelse i udviklingsforløb. Både krav og anbefalinger er udarbejdet i samarbejde mellem de fællesoffentlige parter for at sikre kvaliteten i den digitale kommunikation mellem myndigheder og borger samt myndigheder og virksomheder.

Krav og anbefalinger er differentierede i forhold til en række parametre. Det betyder, at for flere typer af selvbetjeningsløsninger gælder kravene alene som anbefalinger, og for de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og de nationale portaler gælder der nogle særlige forhold om efterlevelse af kravene. Et særligt værktøj giver dig mulighed for at identificere, hvilke krav din selvbetjeningsløsning skal leve op til.

Link til værktøj til at identificere hvilke krav og anbefalinger, der gælder for konkrete selvbetjeningsløsninger
 

Krav til digitale løsninger, der skal på Virk og borger.dk

Hvis din løsning skal på Virk, borger.dk eller begge portaler, skal løsningen overholde enkle krav, som eksempelvis indebærer, at din løsning skal styles med ’Det  fælles designsystem’ og i øvrigt leve op til portalernes integrationskrav. I lighed med de fælles aftalte krav kan visse løsninger i kraft af deres størrelse, målgruppe eller andre forhold være undtaget fra kravet.
 

Oversigt over de forskellige kravtyper. Oversigten er opdelt i 3 kolonner. 1. kolonne indeholder krav fra eksterne kilder. 2. kolonne indeholder de krav, som de fællesoffentlige parter har udarbejdet. 3. kolonne indeholder krav til selvbetjeningsløsninger, der skal på portalerne Virk og borger.dk