Body: 

FDA begrebslisten udspringer af arbejdet med FDA retningslinjerne for formidling og dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter. 

Begrebsmodellen i nedenstående dokument indeholder begreber indenfor emnet ‘digital arkitektur’ samt deres indbyrdes relationer.

Her følger en begrebsliste og det tilhørende begrebsdiagram vises bagest i dette dokument i tre sammenhængende dele. Af underemner behandles blandt andre arkitekturbeskrivelse (Deldiagram 1), referencearkitektur og byggeblokke (Deldiagram 2) og arkitekturperspektiver samt styringskontekster ift. arkitektur (Deldiagram 3). Begrebslisten er struktureret efter ISO 10241:2011.

Derudover er der medtaget en række relaterede (blå) begreber som er relevante for modellen, men som defineret i anden kontekst, som fx. system, interessent og model.

Det bemærkes, at denne begrebsmodel er sammensat af definitioner fra flere standarder og at disse kan være genstand for revision eller under udarbejdelse, fx ISO 421020. Hvor der er en anvendelig definition i TOGAF er denne valgt, idet TOGAF dels baserer sig på relevante ISO-standarder dels er udtryk for en relevant præcisering og udvidelse af arkitekturbegreber.