Body: 

FDA2018 konferencen

Da FDA2018 slog dørene op d. 23. april var omdrejningspunktet fællesoffentlig digital arkitektur, datadeling og de udfordringer og muligheder digitaliseringens rivende udvikling bringer med sig.

På FDA2018 var udgangspunktet de muligheder og udfordringer, der opstår i fællesoffentlig digitalisering. Deltagerne blev præsenteret for de mest spændende udviklinger i den fællesoffentlige digitale arkitektur, både de nyeste erfaringer og de langsigtede muligheder. På denne side kan du se programmet for dagen, og downloade slides fra dagens præsentationer.

Dato og tidspunkt: d. 23. april 2018, kl. 09.00-17.00
Sted: Scandic Hotel Copenhagen,
Vester Søgade 6,1601 København V
Pris: Gratis

På FDA2018 samlede vi over 400 arkitekter til 2 keynotes og mere end 20 forskellige oplæg. 

Fællesoffentlig Data og Arkitektur (FDA)

FDA er rammen for en effektiv og langsigtet udvikling af digitale løsninger i hele den offentlige sektor. FDA sætter rammerne for deling og genbrug af kvalitetsdata, og en fællesoffentlig arkitektur der fremmer innovation sammenhæng og effektivitet. På FDA2018 fik deltagerne indblik i arkitekturen bag den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og fik et unikt indblik i de første FODS projekters erfaringer med tværoffentlige løsninger.

Program for FDA2018

Nedenfor findes programmet for dagen, samt beskrivelser af de forskellige oplæg der kunne opleves på FDA2018.

Hent programmet ved at klikke her

 

Keynotes

Digital Transformation og evnen til at innovere
- Ved Kristian Hjort-Madsen, IT-direktør hos PFA

Offentlige og private virksomheder er i disse år igang med en grundlæggende omstilling af forretningsmodeller og processer til at være ʺdigital firstʺ. Hør hvordan PFA arbejder med digital transformation, nye arbejdsformer og evnen til at innovere i et hastigt forandrende marked.

På vej mod en fælles digital arkitektur
- Ved Jens Krieger Røyen, Kontor for Data og Arkitektur hos Digitaliseringsstyrelsen

Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er det aftalt, at der skal laves en fælles digital arkitektur med fokus på datadeling og sammenhæng. Få et indblik i hvor langt arbejdet er kommet og hvad du allerede idag kan bruge i dit eget digitale projekt.

 

Konferencen blev afholdt af Digitaliseringsstyrelsen på vegne af Styregruppen for Data og Arkitektur. 

Filer: