Body: 

FDA2018 konferencen

Når FDA2018 slår dørene op d. 23. april er omdrejningspunktet fællesoffentlig digital arkitektur, datadeling og de udfordringer og muligheder digitaliseringens rivende udvikling bringer med sig.

På FDA2018 tager vi udgangspunkt i de muligheder og udfordringer, der opstår i fællesoffentlig digitalisering, og sætter scenen for en intensiv dag for it-arkitekter. Digitaliseringsstyrelsen inviterer alle, der arbejder med- eller har interesse for digital arkitektur og datadeling i den offentlige sektor, til at deltage. Du bliver præsenteret for de mest spændende udviklinger i den fællesoffentlige digitale arkitektur, både de nyeste erfaringer og de langsigtede muligheder.

Dato og tidspunkt: d. 23. april 2018, kl. 09.15-16.00
Sted: Scandic Hotel Copenhagen,
Vester Søgade 6,1601 København V
Pris: Gratis

TILMELDING ER LUKKET - Hvis du ønsker at forhører dig om en sen plads, bedes du skrive til arkitektur@digst.dk.

FDA2018 bliver afholdt på Scandic Hotel Copenhagen d. 23. april. Deltagelse er gratis, men vi har et begrænset antal pladser. Sidste år samlede vi 300 arkitekter, og i år har vi gjort plads til endnu flere, så del gerne invitationen. 

Fællesoffentlig Data og Arkitektur (FDA)

FDA er rammen for en effektiv og langsigtet udvikling af digitale løsninger i hele den offentlige sektor. FDA sætter rammerne for deling og genbrug af kvalitetsdata, og en fællesoffentlig arkitektur der fremmer innovation sammenhæng og effektivitet. På FDA2018 får du indblik i arkitekturen bag den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og får et unikt indblik i de første FODS projekters erfaringer med tværoffentlige løsninger.

Med over 20 forskellige sessioner om de nye referencearkitekturervejen til internationale datastandarderden digitale infrastruktur og nye retninger indenfor databehandling og DevOps glæder vi os til løbende at offentliggøre programmet.

Program for FDA2018

Vi har samlet nogle af de allermest interessante projekter i offentlig digitalisering i dag. Nedenfor findes programmet for dagen, samt beskrivelser af de forskellige oplæg du kan opleve på FDA2018.

Hent programmet ved at klikke her

 

Keynotes

Digital Transformation og evnen til at innovere
- Ved Kristian Hjort-Madsen, IT-direktør hos PFA

Offentlige og private virksomheder er i disse år igang med en grundlæggende omstilling af forretningsmodeller og processer til at være ʺdigital firstʺ. Hør hvordan PFA arbejder med digital transformation, nye arbejdsformer og evnen til at innovere i et hastigt forandrende marked.

På vej mod en fælles digital arkitektur
- Ved Jens Krieger Røyen, Kontor for Data og Arkitektur hos Digitaliseringsstyrelsen

Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er det aftalt, at der skal laves en fælles digital arkitektur med fokus på datadeling og sammenhæng. Få et indblik i hvor langt arbejdet er kommet og hvad du allerede idag kan bruge i dit eget digitale projekt.

 

Foreløbigt program for FDA2018

FDA Modelregler i praksis
- Ved Per de Place Bjørn & Anna Odgaard Ingram

Digitaliseringsstyrelsen Få en introduktion til de fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering. Hør hvordan du bruger dem, og se eksempler på anvendelsen af dem i projekter under udvikling, såsom Myndighedsfortegnelsen og Klassifikationstjenesten.
Fra hvidbog til FDA Rammearkitektur
- Ved Michael Bang Kjeldgaard
Digitaliseringsstyrelsen Med hvidbogen blev der bestilt en fællesoffentlig rammearkitektur. Nu foreligger den i en beta-udgave. Hvad går den ud på? Hvad er formålet og scopet? Hvordan skal den anvendes og give værdi? Hvilken formel status har den? Få et overblik over de centrale begreber og indholdet og hør om hvordan du kan anvende rammearkitekturen, når du skal udvikle eller reviewe arkitektur i dit projekt eller program.
POL-INTEL: Et casestudie i datadrevet efterforskning i politiet
- Ved Christian Wiese Svanberg
Rigspolitiet POL-INTEL sammenstiller en række af politiets eksisterende systemer, herunder kriminalregisteret, POLSAS sagssystemet og ANPG (automatisk nummerpladegenkendelse) med henblik på at understøtte efterforskningen af kriminalitet og løsningen af politiets mange øvrige samfundsopgaver.

Erfaringer med Brugerportalsinitiativet og Aula
- Ved Gerner Zinglersen & Erling Hansen

KL & Kombit Hør om et eksempel på hvordan kommuner anskaffer komplekse løsninger, som hænger sammen via fælles arkitektur og standarder. Brugerportalsinitiativet, også kaldet BPI, er et program, der ligger bag anskaffelsen af læringsplatforme og en fælleskommunal samarbejdsplatform, Aula, på Danmarks folkeskoler – og for Aulas vedkommende i de fleste kommuner også i dagtilbud.

Rammearkitekturer der hænger sammen
- Ved Henrik Brix

KL Den fælleskommunale og den fællesoffentlige rammearkitektur er ved at lære at gå i takt. Hør om hvordan kommunerne integrerer egne erfaringer og det gode fra den fællesoffentlige rammearkitektur, når de reviderer den fælleskommunale rammearkitekturs arkitekturmål, -principper og –regler så der opnås et tæt alignment mellem de to rammearkitekturer. Hør om, hvorfor det er vigtigt at komme i fodslag og hvad kan vi lære af hinanden. Hvilke erfaringer fra udrulning og implementering af rammearkitekturen i kommunerne kan bruges fællesoffentligt?
Data er sølv - tale er guld
- Ved Sabine Kirchmeier & Mikkel Høgenhaug
Dansk Sprognævn og ATP Digitalisering kræver 'digitale danske sprogressourcer'. Hør Dansk Sprognævn fortælle om status for dansk sprogteknologi og perspektiver for, hvordan sprogdata kan udvide den offentlige velfærd. Hør ATP fortælle om deres innovationsrejse, hvor de med ny teknologi genopfinder kundeservice og sagsbehandling, og hør hvordan de bruger og i fremtiden planlægger at bruge digitale sprogløsninger.
Miljøet i skyen - Danmarks Miljøportals erfaringer med cloud
- Ved Nils Høgsted
Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal er gået "all in" på Azure cloud til drift og udvikling af deres løsninger til miljødata.  Fra 2010 til 2015 blev alle løsninger omlagt til drift i Azure. Siden 2016 har det primære fokus været at bruge Azure som udviklingsplatform. Hør om Danmarks Miljøportals positive og negative erfaringer med Azure og overvejelser omkring den videre anvendelse af cloud.
Referencearkitektur for deling af
data og dokumenter
- Ved Mads Hjort
Digitaliseringsstyrelsen Data deles i stigende omfang, og som offentlig myndighed vil du ofte have gavn af at anvende data fra eller at dele data med andre organisationer. Dette er potentielt komplekst (grundet lovkrav, teknik, mv.) og kan gøres på mange forskellige måder. Så hvordan vælger du den gode måde at dele data på? Referencearkitektur for deling af data og dokumenter bidrager til at afklare nogle af disse spørgsmål og udfordringer ved at definere og beskrive de væsentlige begreber omkring videregivelse af data og specificere en række fælles, udvalgte mønstre for, hvordan it-services kan understøtte datadeling på en effektiv og sammenhængende måde. Referencearkitekturen har til formål at lette brug og genbrug af data i relevante sammenhænge, for eksempel når data indgår i sagsbehandling, selvbetjeningsprocesser, meddelelser fra myndigheder til borgere og virksomheder, m.m. Kom og hør om de enkelte mønstre, og se om du kan genkende dem i dine nuværende – og forhåbentlig se dem anvendt i dine kommende – løsninger.
Afprøvning af Referencearkitekturer for selvbetjening og overblik over sag & ydelser
- ved Klavs Helberg Jensen & Mathilde Illum Aastrøm
Digitaliseringsstyrelsen Hør om praktiske erfaringer med at bruge FDA-rammearkitekturen. Flere projekter anvender referencearkitekturerne for selvbetjening og for sags- og ydelsesoverblik. Et projekt skal levere en flytteguide som kan guide borgeren igennem en flytteproces på tværs af flere myndigheders digitale services. En række mindre pilotprojekter skal afklare en række hypoteser i forhold tværgående overblik over sager og ydelser til borgere og virksomheder.
Arkitekturen i infrastruktur - Næste generation Digital Post
- ved Thomas Pedersen
Digitaliseringsstyrelsen Digital Post er den fællesoffentlige løsning, som anvendes bredt af danske virksomheder og borgere til, at læse vigtige breve fra offentlige myndigheder. Løsningen, der er i udbud, udgør en arkitekturbyggeblok i den fællesoffentlige digitale infrastruktur, designet til genbrug og interoperabilitet mellem flere forretningsområder ved brug af standardiseret udveksling af informationer. Oplægget giver indsigt i løsningens målarkitektur, herunder de strategiske målsætninger og nye muligheder.

Styr på arkitekturen? Erfaringer med arkitekturreviews i 3 setup
- ved Michael Phillip Poulsen, Henrik Hammer Jordt & Peter Falkenberg

Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner & KL

Hvordan understøtter man, at it-arkitekturen i nye løsninger anvender og opfylder de retningslinjer, krav og behov, der er til arkitekturen inden for fx en organisation eller på tværs af flere organisationer? På denne session kan du høre om erfaringer med tre konkrete modeller for arkitekturreviews fra Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, KL og Danske Regionerne. Processer og governance ifm. etablering, koordinering, gennemførelse og opfølgning på reviews gennemgås, og du kan tage egne udfordringer og erfaringer med til drøftelse på sessionen.
Arkitekturen i infrastruktur - MitID
- ved Mogens Rom Andersen
Digitaliseringsstyrelsen MitID vil bygge på én fælles identitetskerne. Denne kerne vil kunne benyttes af både offentlige aktører, banker og andre private tjenesteudbydere med behov for sikre, digitale personidentiteter. Et af hovedmålene er, at alle personidentiteter i kernen som udgangspunkt kan benyttes på tværs af sektorer og tjenesteudbydere, uanset hvilken aktør der har registreret og indrulleret den pågældende person. I MitID infrastrukturen vil det  ikke længere være muligt for almindelige tjenesteudbydere (TU) at tilslutte sig kernen direkte. I stedet skal de gå igennem en certificeret identitetsbroker, der håndterer selve autentifikationsprocessen af slutbrugeren og de underliggende tekniske integration til kernen.

Datafordelerens grunddata
- ved Adam Arndt

Grunddataprogrammet

Datafordeleren er godt på vej til at blive omdrejningspunktet for distributionen af de fællesoffentlige grunddata. Grunddataprogrammets chefarkitekt Adam Arndt vil fortælle om tankerne bag programmets datamodel og Datafordelerens udvikling, ligesom han vil præsentere nogle af de tjenester, som Datafordeleren stiller til rådighed for de private og offentlige data-anvendere. Der vil også blive tid til at reflektere over nogle af de erfaringer, som programmets parter har gjort sig i forløbet fra den politiske vision i 2012 og frem til udstillingen af grunddata i dag.

Arkitekturen i infrastruktur - Nemlog-in3
- ved Christian Schmidt-Madsen

Digitaliseringsstyrelsen Oplægget vil gennemgå nogle af de væsentligste ændringer af NemLog-in og deres påvirkning af arkitektur, begrebs- og datamodeller, funktionalitet og hvordan dette orkestreres i NemLog-in udbud og koordineres med andre udbud, der afvikles samtidig. Særligt vil nogle af overvejelserne omkring anvendelsen af forskellige udviklingsmodeller i NemLog-in3’s levetid blive vendt.
Blockchain i skibsregistrering
- ved Anette Dybdal Fenger
Søfartsstyrelsen Søfartsstyrelsen har, som nogle af de første i det offentlige, taget hul på blockchain teknologien. I dette oplæg fortæller Anette Dybdal Fenger fra SFS om erfaringerne med at bruge blockchain til skibsregistrering, hvordan SFS arbejder med understøttelse igennem nye teknologier, samt hvilke andre anvendelsesmuligheder SFS ser for blockchain i det offentlige. Derudover får du en introduktion til SFS’ teknologinetværk og Erhvervsministeriets Testlab – som giver mulighed for hurtigt og let at teste om blockchain kan løse en myndigheds behov (leverandøruafhængigt), men på en måde, så der bygges ovenpå andres erfaringer.
STAR City
- ved Behrooz Arvanaghi & Mette Jørgensen
STAR

Agil DevOps. Det kan næsten lyde som det forjættede land, men er ikke uden sine udfordringer. For hvordan er man i praksis faglig chef for konsulenter fra fire leverandører? Hvilke redskaber har man til at styre sine leverandører med, når man selv har det fulde ansvar for udviklingen? Og hvordan skaber man sammenhæng til den politisk styrede organisation, der drives af helt andre hensyn? Hør erfaringerne fra STAR City, hvor 80 mand fra fire leverandører arbejder under ét tag på en stor projektportefølje.

Horsens på forkant: Rammearkitektur omsat til praksis, som understøtter samarbejde mellem kommuner og regioner
- ved Gitte Kjeldsen & Peter Lundkvist
Medtech Inovation Consortium Horsens på forkant (HPF) besluttede fra start, at basere løsningen på en aftalt rammearkitektur med fokus på internationale normer og standarder. Fokus var at designe og etableret sammenhængende infrastruktur, der også var genbrugelig og udskiftelig -  dette for ʺat tage magten tilbage” fra leverandørerne, vi ville væk fra enkeltstående silo-løsninger. Projektets udfordringen var at omsætte rammearkitekturen, dvs. normer  og standarder til praksis, for at skabe optimale løsninger som klinikerne dels i “kommunenʺ og dels i “regionenʺ kunne anvende i det tværoffentlige samarbejde. Erfaringerne fra HPF (OPI projektet) er efterfølgende blevet anvendt som grundlag i en lang række samarbejdsprojekter, herunder løbende udvidet og forbedret. Senest som grundlag/inspiration for det fælles nationale udbud af telemedicinudbud for KOL, et fælles samarbejde mellem kommuner og regioner.

eDelivery
- ved Sven Rostgaard Rasmussen

Digitaliseringsstyrelsen eDelivery er en EU-certificeret infrastruktur for system til system kommunikation, som kan understøtte det voksende behov for integration i takt med stigende digitalisering og anvendelse af elektroniske data og digitale dokumenter. eDelivery er et standardiseret netværk som kan genbruges i alle organisationer, til at sikre pålidelig forsendelse af data. Netværket er tillidsbaseret og hviler på et fælles aftalegrundlag. I oplægget vil du kunne høre om analysen og forslaget til implementering i en dansk kontekst, der udarbejdes som en del af digitaliseringsstrategien.
Arkitektur og opmærksomhedspunkter ved udviklingen og produktionssættelsen af analytiske modeller
- ved Laurits Søegaard-Nielsen
SKAT Hør omkring hvordan arkitekturen for produktionssættelse af analytiske modeller (machine learning) er tilrettelagt i SKAT med brug af Reproducerbar Research, R Project, Continuous Integration / Delivery, Microservices og hvordan avancerede black box machine learning modeller kan forklares ved brug af eks. LIME.
Statslig cloud infrastruktur
- ved Mikkel Olsen & Lars Gottschalck
Statens IT Statens IT har etableret en basal cloud-infrastruktur (IAAS) baseret på OpenStack i eget datacenter. Hør om mulighederne idag og de videre perspektiver for en cloud-infrastruktur hos Statens IT
Fælles kravmotor støtter projekter
- ved Henrik Bojsen & Thomas Martinsen
OS2 OS2 Offentligt digitaliseringsfællesskab har udviklet en fælles kravmotor, som en række kommuner anvender til at fastlægge krav ved markedsdialog om it-løsninger. Kravene har fokus på det non-funktionelle og understøtter kommunernes mulighed for at dreje markedet i retning af den fælleskommunale rammearkitektur. I oplægget besvares og diskuteres spørgsmål som:
Hvad indeholder kravmotoren og hvordan er den bygget op? Hvad er erfaringerne med at bruge den, og hvad er gevinsterne? Hvordan er arbejdet med OS2kravmotor organiseret, og hvem holder indholdet levende og skarpt?
Databeskyttelsesforordningen for arkitekter
- ved Marlene Weise Svanberg
Digitaliseringsstyrelsen De nye EU-retlige og danske databeskyttelsesregler har stor betydning for deling af data i den offentlige sektor og den fællesoffentlige arkitektur. På denne session præsenteres væsentlige nyskabelser i forhold til gældende ret og mulige implikationer for digitale arkitekturløsninger.
På vej mod internationalt orienterede datastandarder
- ved Peter Bruhn Andersen & Dan Bjørneboe
Digitaliseringsstyrelsen & KL Anvendelse af internationale datastandarder giver mange fordele, hvorfor det skal sikres, at standarderne kan anvendes i en dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst. Hør mere om bevægelsen hen mod EU-standarder og konkrete eksempler på Digitaliseringsstyrelsens og KLs arbejde med bl.a. standarder for Organisation og Klassifikation mv.

 

Konferencen afholdes af Digitaliseringsstyrelsen på vegne af Styregruppen for Data og Arkitektur. 

Links - Files: