Body: 

FDA2019 konferencen

Da FDA2019 slog dørene op d. 9. september var omdrejningspunktet fællesoffentlig digital arkitektur, datadeling og de udfordringer og muligheder digitaliseringens rivende udvikling bringer med sig.

På FDA2019 var udgangspunktet de muligheder og udfordringer, der opstår i fællesoffentlig digitalisering. Deltagerne blev præsenteret for de mest spændende udviklinger i den fællesoffentlige digitale arkitektur, både de nyeste erfaringer og de langsigtede muligheder. På denne side kan du se programmet for dagen, og downloade slides fra dagens præsentationer.

Dato og tidspunkt: d. 9. september 2019, kl. 09.00-17.00
Sted: Scandic Hotel Copenhagen,
Vester Søgade 6,1601 København V
Pris: 400 kr.

På FDA2019 samlede vi 300 arkitekter andre med interesse for fællesoffentlig digitalisering til 1 keynote og 16 forskellige oplæg.

Fællesoffentlig Data og Arkitektur (FDA)

FDA er rammen for en effektiv og langsigtet udvikling af digitale løsninger i hele den offentlige sektor. FDA sætter rammerne for deling og genbrug af kvalitetsdata, og en fællesoffentlig arkitektur der fremmer innovation sammenhæng og effektivitet. På FDA2019 fik deltagerne indblik i arkitekturen bag den fællesoffentlige digitalisering og et unikt indblik i forskellige projekters erfaringer med tværoffentlige løsninger.

Program for FDA2019

Nedenfor findes programmet for dagen, samt beskrivelser af de forskellige oplæg der kunne opleves på FDA2019.

Keynotes

Anbefalinger til, hvordan vi kobler økonomiske samfundshensyn og ny teknologi
- Ved Stine Bosse, formand for TechDK Kommissionen

Tech-kommissionens første rapport behandler ny teknologis påvirkning af samfundsøkonomien. Kommissionen tilsigter at komme med løsningsforslag på eksisterende problemer på kort sigt og forebygge problemer skabt af ny teknologi på langt sigt. Kommissionen kommer derfor med anbefalinger for både nutid og fremtid.

 

Konferencen blev afholdt af Digitaliseringsstyrelsen på vegne af Styregruppen for Data og Arkitektur.