Standardisering af samtykke – invitation til kommentering

Arbejder du med begreber, skabeloner og datamodeller for samtykke eller frabedelse i din organisation? Har du faglige holdninger til eller viden om disse emner? Så behøver vi dine kommentarer!

Vi arbejder på at sætte fællesoffentlige standarder for, hvordan man håndterer samtykke, frabedelse og fuldmagt digitalt. I første omgang har vi udarbejdet udkast til fælles specifikationer i form af begrebsmodel, informationsmodel og udvekslingsformat, for samtykke og frabedelse. Vi har brug for hjælp til at kvalitetssikre vores udkast, så vi kan sikre, at de kan anvendes af myndigheder, leverandører og andre relevante organisationer. Derfor sender vi dem til offentlig kommentering frem til og med den 8. august 2022.

Baggrund og formål

I 2020 er der påbegyndt et arbejde med at etablere fælles arkitektur, standarder og infrastruktur for samtykke i regi af et fællesoffentligt samarbejde mellem de statslige myndigheder, KL og Danske Regioner.

Den fællesoffentlige styregruppe for digital kommunikation har godkendt et fællesoffentligt målbillede for digitalt samtykke og frabedelse, hvori ambitionerne er beskrevet. En kopi af målbilledet er vedlagt materialet til kommentering.

Målet er at skabe fundamentet for et digitalt økosystem, der skal gøre det nemt for offentlige og private aktører at samarbejde om og dele relevante viljestilkendegivelser på tværs af organisationer, fx i forbindelse med tværgående forløb og datadeling.

Og tilsvarende skal det være muligt at skabe et tværgående overblik for borgerne, så deres rettigheder, fx til at trække et samtykke tilbage, tilgodeses og borgernes tillid bevares. Som første skridt planlægger de fællesoffentlige parter at etablere en fælles infrastrukturløsning, der skal vil indeholde funktionalitet til signering, lagring og notifikation.

Deltag i kommenteringen

Alle interesserede opfordres til at læse materialet og bidrage med input, uanset om der er tale om forretnings- eller it-tekniske bemærkninger eller modelfaglige betragtninger. Hvis du er medarbejder eller leverandør til et offentligt serviceområde, hvor samtykker eller frabedelser understøtter forretningsgange, er det særligt relevant for dig at deltage i denne kommenteringsrunde.

I vedlagte materialepakke finder du en vejledning med information om de enkelte modeller og udvekslingsformatet samt oplysninger om det overordnede projekt og særlige opmærksomhedspunkter for kommenteringen.

Opdateret materialepakke per 21. juni 2022

Materialepakken er opdateret med xsd-skema for udvekslingsformatet. Desuden er der foretaget enkelte opdateringer af datamodellen. Den 14. juni blev der afholdt et informationsmøde om udvekslingsformatet. Præsentationen samt opsamling på spørgsmål og svar fra mødet indgår ligeledes i materialet. Læs i øvrigt noten i materialepakken for yderligere informationer om opdateringer.

Opdateret materialepakke per 28. juni 2022

Materialepakken er opdateret med en light udgave af xsd-skemaet. Endvidere er der foretaget en mindre opdatering af standard udgaven af xsd-skemaet. Til begge udgaver er der udarbejdet eksempler på udfyldte skemaer. Læs i øvrigt noten i materialepakken for yderligere informationer om opdateringer.

Kommenteringsfrist

Kommentarer til materialet bedes indført i skemaet til kommentering i materialepakken og fremsendt til klhej@digst.dk senest den 8. august 2022. Ved spørgsmål til materialet kan du ligeledes kontakte Klavs Helberg Jensen via ovenstående email-adresse.