Body: 

Initiativ 8.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi inviterer til en skriftlig kommentering af udkast til Standard for beskrivelse af it-systemer

Initiativ 8.1: Gode data og effektiv datadeling i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 ønsker en dialog med markedet, myndigheder, organisationer og andre med interesse for offentlig digitalisering, om etableringen af en standard for beskrivelse af it-systemer. Derfor inviteres der nu til kommentering af udkast til standarden med henblik på kvalitetssikring og forslag til forbedringer.

Kommenteringsperioden løber fra d. 30. august til d. 4. oktober 2019, og vi opfordrer alle med en interesse i emnet til at bidrage. Der kan kommenteres på 'Standard for beskrivelse af it-systemer v.0.8.5' og/eller den bagvedliggende dataspecifikation 'Anvendelsesprofil for beskrivelse af it-systemer v.0.8.5'.

Der kommenteres ved at indsende et udfyldt kommenteringsskema til arkitektur@digst.dk. Alle kommentarer vil blive offentliggjort medmindre det specifikt bliver frabedt. Udkast til standard, dataspecifikation og kommenteringsskema findes nederst på siden.

Om Standard for beskrivelse af it-systemer
Styregruppen for data og arkitektur igangsatte i 2018 et projekt, som skal frembringe en aftale om en fælles standard for beskrivelse af it-systemer.

Standarden skal omfatte oplysninger om it-systemer, som fx it-systemnavn, it-systemejer, ibrugtagningsdato mv., samt et fælles udvekslingsformat, som gør det muligt at dele oplysninger om it-systemer på en effektiv måde. Standarden skal understøtte Rigsarkivets tilsyn med regioners og kommuners arkivdannelse, så det sikres, at it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data, bliver identificeret. Desuden forventes standarden at kunne have en bredere anvendelse ift.  at skabe tværgående overblik over anvendte it-systemer.

Udkastet er blevet udarbejdet på baggrund af research- og udviklingsaktiviteter kombineret med feedback fra og sparring med en projektgruppe bestående af medlemmer fra følgende interesseorganisationer: Rigsarkivet, KL, Danske Regioner, Organisationen Danske Arkiver, KITOS og Digitaliseringsstyrelsen med repræsentanter fra Ministeriernes Kontor for It-styring (MKI) og Center for Teknologi og Datastrategi (CTD).