Body: 

Initiativ 8.1 i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi har gennemført en skriftlig kommentering af udkast til Standard for beskrivelse af it-systemer og kommentarerne er under behandling.

Initiativ 8.1: Gode data og effektiv datadeling i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har været i dialog med markedet, myndigheder, organisationer og andre med interesse for offentlig digitalisering, om etableringen af en standard for beskrivelse af it-systemer via en offentlig kommentering.

Kommenteringsperioden løb fra d. 30. august til d. 4. oktober 2019, og projektet har modtaget gode og konstruktive kommentarer fra KL, KOMBIT, OS2KITOS, Region Syd, Region Midt, LMS, SDS, UFST og SDFE. Kommentarerne er pt. under behandling. 

Udkast til standard, dataspecifikation og kommenteringsskema samt modtagne kommentarer findes nederst på siden. (OBS: oplysninger om organisationens kontaktperson er fjernet her)

Om Standard for beskrivelse af it-systemer
Styregruppen for data og arkitektur igangsatte i 2018 et projekt, som skal frembringe en aftale om en fælles standard for beskrivelse af it-systemer.

Standarden skal omfatte oplysninger om it-systemer, som fx it-systemnavn, it-systemejer, ibrugtagningsdato mv., samt et fælles udvekslingsformat, som gør det muligt at dele oplysninger om it-systemer på en effektiv måde. Standarden skal understøtte Rigsarkivets tilsyn med regioners og kommuners arkivdannelse, så det sikres, at it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data, bliver identificeret. Desuden forventes standarden at kunne have en bredere anvendelse ift.  at skabe tværgående overblik over anvendte it-systemer.

Udkastet er blevet udarbejdet på baggrund af research- og udviklingsaktiviteter kombineret med feedback fra og sparring med en projektgruppe bestående af medlemmer fra følgende interesseorganisationer: Rigsarkivet, KL, Danske Regioner, Organisationen Danske Arkiver, KITOS og Digitaliseringsstyrelsen med repræsentanter fra Ministeriernes Kontor for It-styring (MKI) og Center for Teknologi og Datastrategi (CTD).