Body: 

Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA) er rammen for en effektiv og langsigtet udvikling af digitale løsninger i hele den offentlige sektor. FDA sætter rammerne for deling og genbrug af kvalitetsdata og en fællesoffentlig arkitektur, der fremmer innovation, sammenhæng og effektivitet. 

 

#

 

Årets konference var digital

Grundet den igangværende covid-19 pandemi, afholdes årets FDA konference virtuelt den 3. marts 2021 om formiddagen. 

Tilmelding

Grundet covid-19 pandemien blev FDA-konferencen i 2021 afholdt virtuelt den 3. marts. Alle sessionerne blev optaget og kan (gen)ses via link i nedenstående program.

Nederst på siden kan du desuden finde slidedecks fra sessionerne.

Program

Tid Oplæg Oplægsholder Links til de optagede oplæg
09.00 Velkomst Tanja Franck, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Se oplæg
09.10 Paneldebat mellem de fællesoffentlige parter Adam Lebech, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen
Christian Harsløf, direktør, KL
TBA., Danske Regioner
09.50 Pause  
10.00 Parallelle sessioner #1  
 

Samtykke – sammenhængende fælles arkitektur og infrastruktur

Samtykke er en central del af mange processer og kan være afgørende for tværgående og sammenhængende sagsbehandling og datadeling. At borgere nemt og trygt kan afgive, tilbagekalde og få overblik over samtykker er vigtigt for tillid, gennemsigtighed og databeskyttelse. Få indblik i det fællesoffentlige samtykkeprojekt, hvor de første skridt er taget på vejen mod at skabe rammerne for et fælles økosystem for samtykke.

Anders Guldmann, Digitaliseringsstyrelsen & Torben Mathisen, KL Se oplæg
 

Aktivitet og forløb i et arkitekturperspektiv
Aktiviteter og forløb foregår alle vegne og hele tiden. Erfaringer fra en række digitaliserings-cases danner baggrund for et tværfagligt arkitektursyn på aktiviteter og forløb i det offentlige og ser på nye muligheder for sammenhæng og værdiskabelse.

Peter Falkenberg, KL Se oplæg
  Europas Digitale Årti
EU er for alvor slået ind på den digitale bane og har erklæret 20’erne for Europas digitale årti. Bliv klogere på Kommissionens mange udspil og deres betydning for Danmarks digitale infrastruktur.
Pernille Sørensen,  Digitaliseringsstyrelsen Se oplæg
 

MitID - Arkitektur og funktionalitet
MitID er den tredje generation af den nationale eID løsning og migreringen af borgere fra nemID starter i 2021.

Få en sammenfatning af arkitektur og funktionalitet, hvor blandt andet sikringsniveauer, brokere og tilladte kombinationer af identifikationsmidler bliver beskrevet.

Mogens Rom Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Se oplæg
10.25 Pause  
10.35 Parallelle Sessioner #2  
IoT - Fra det vilde vesten til fællesoffentlig datainfrastruktur med OS2iot Jonas Iversen, OS2IoT Se oplæg

Status for Single Digital Gateway

Borgere og virksomheder skal have bedre mulighed for at kommunikere digitalt med myndighederne på tværs af EU. Derfor stiller EU-forordningen om Single Digital Gateway krav til informationer samt offentlige digitale løsninger og om et teknisk system, der skal gøre det muligt for myndighederne at udveksle relevant dokumentation på vegne af brugerne.

Klavs Helberg Jensen, Digitaliseringsstyrelsen Se oplæg
Åbne data direktivet og ny PSI-lov

Folketinget behandler i øjeblikket et ændringslovforslag til PSI-loven, som skal bringe flere offentlige data i spil til gavn for borgere og virksomheder. Hør om lovforslagets indhold og hvilke europæiske datasæt af høj værdi, som forventes at blive udstillet gratis på tværs af alle EU-medlemslandene.

Bjørn Hvidtfeldt & Adam Arndt, Digitaliseringsstyrelsen Se oplæg
Én generisk datamodel for 80 kliniske kvalitetsdatabaser
Er det muligt at udarbejde én fælles datamodel for 80 kliniske kvalitets-databaser for forskellige sygdomsområder? RKKP har taget udfordringen op!
Jesper Kjær Hansen, RKKP Se oplæg
11.00 Pause  
11.10 Parallelle Sessioner #3  

Et FDA overblik

Her fortæller vi hvad der findes i den Fællesoffentlige Digitale Arkitketur, hvad vi har tilføjet siden sidste konference, og hvordan fremtidsudsigter ser ud lige nu. Det kommer til at gå stærkt!

Asbjørn Flyger Lauwersen & Michael Bang Kjeldgaard, Digitaliseringsstyrelsen Se oplæg
NSIS i et kommunalt perspektiv Dan Bjørneboe, KL Se oplæg

Introduktion til DCAT-AP-DK 2.0

Få en kort indføring i beskrivelse af datasæt og datakataloger i dansk fællesoffentlig regi med anvendelsesprofilen DCAT-AP-DK 2.0.

Anna Odgaard Ingram & Peter Bruhn Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Se oplæg

Testfacilitet for en Bygningshub til dataunderstøttelse af energieffektivisering

Hvordan kan man bruge eksisterende data om bygninger, vejr og energiforbrug til at fremme energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug?

Morten Nordahl Møller, Styrelsen for dataforsyning og effektivisering Se oplæg
11.35 Pause  
11.45 Opsamling og fremadrettet samarbejde om arkitektur Christian Plaschke, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen Livestorm
12.00 Tak for i dag!