Rammerne for den fællesoffentlige digitale arkitektur udspringer af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og besluttes i regi af styregruppen for data og arkitektur. På siderne herunder kan du læse mere om strategien og governance for arkitekturen.

Billede af hvidbog om arkitektur for digitalisering

Fora for styring af processer, internationalt samarbejde og optagelse i rammearkitekturen.

Redaktion og rammer for indhold på hjemmesiden FDA.