Rammerne for den fællesoffentlige digitale arkitektur udspringer af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og besluttes i regi af styregruppen for data og arkitektur. På siderne herunder kan du læse mere om strategien og governance for arkitekturen.