Den fællesoffentlige digitale arkitektur udarbejdes og vedligeholdes i et fællesoffentligt samarbejde i regi af digitaliseringsstrategien og digitaliseringspagten. Arkitekturen omfatter fælles rammer for projekternes arkitekturarbejde, herunder governance med fora, mandater og processer for det fælles arkitekturarbejde, fælles arkitekturregler samt rammer for projekters dokumentation af arkitektur og kvalitetssikring gennem review. En nærmere beskrivelse af governance for dette arbejde, herunder beslutnings- og arbejdsfora, kan findes på siderne herunder.