Hjemmesiden udstiller dokumentation af arkitekturen, arkitekturreglerne og de tilhørende standarder, vejledninger og retningslinjer. Hjemmesiden vedligeholdes af Digitaliseringsstyrelsen på vegne af digitaliseringsstrategiens parter.

Indhold

Materiale, som lægges på hjemmesiden for fællesoffentlig digital arkitektur (FDA), er godkendt af Styregruppen for data og arkitektur (SDA) eller følger af beslutninger i SDA. Fx kan godkendelse af arkitekturprincipper i SDA fordre, at redaktionen udarbejder vejledninger til konkret implementering i projekter. Dermed vil alt indhold i væsentlighed være ’SDA approved’. I praksis betyder det, at SDA godkender rammer, strategier og principper, der dikterer indholdet på FDA, mens koordinationsgruppen, kontorledelsen for initiativ 8.1 (KDA) og redaktionen godkender det mere konkrete indhold.

Redaktion

Redaktøren har det overordnede ansvar for udvikling og vedligeholdelse af indhold, struktur og funktionalitet på hjemmesiden. Redaktionen består, foruden redaktøren, af it-arkitekter fra Digitaliseringsstyrelsen. It-arkitekterne bidrager med specialistviden om FDA og de arkitekturprodukter, der formidles på hjemmesiden. Redaktionen udpeges af redaktøren i samarbejde med KDA’s kontorledelse.

Bidrag til redaktionen

Repræsentanter fra partnere, herunder bl.a. KL og Danske Regioner inviteres til at bidrage til redaktionen. Der etableres derfor et forum af parter som referencegruppe for det løbende vedligehold og opdatering af hjemmesiden. Referencegruppen bidrager primært i forbindelse med den overordnede udvikling af indhold og funktionalitet. Indhold og omfang af referencegruppens deltagelse aftales med de relevante parter.

Webtilgængelighed (WCAG)

Tilgængelighedserklæring for arkitektur.digst.dk kan tilgås her: https://www.was.digst.dk/arkitektur-digst-dk