Body: 

Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et fælles sprog for datakvalitet.

Styregruppen for data og arkitektur har i september 2018 igangsat et projekt, som har til formål at skabe en fælles måde at beskrive og angive datakvalitet på – et fælles sprog for datakvalitet.

Et fælles sprog for datakvalitet skal facilitere dialogen om datakvalitet mellem dataejere og dataanvendere, og på den måde forbedre muligheden for øget genanvendelse og –deling af data. Dette opnås ved at beskrive en fælles metode og terminologi, myndighederne kan anvende til at beskrive og angive kvaliteten af deres data på.

Udkast til fælles sprog for datakvalitet forventes at blive offentliggjort til kommentering i foråret 2019.