Body: 

Det fælles sprog for datakvalitet angiver en fælles begrebsramme samt en fælles metode for angivelse af et datasæts datakvalitet.

Styregruppen for data og arkitektur igangsatte i september 2018 et projekt med formål at skabe en fælles måde at beskrive og angive datakvalitet på – et fælles sprog for datakvalitet. Projektet blev afsluttet med 'Fælles sprog for datakvalitet - Vejledning til deklaration af datasæt med kernedimensioner version 0.9.3.  Herefter er der gennemført en pilottest, hvorefter vejledningen er opdateret til version 0.9.5.

Formålet med det fælles sprog for datakvalitet er at etablere en fælles terminologi omkring datakvalitet og og en fælles metode for at angive et datasæts datakvalitet. Dette skal facilitere en kvalificeret dialog om datakvalitet mellem dataejere og dataanvendere på tværs af sektorer og myndigheder, og på den måde forbedre muligheden for øget genanvendelse og –deling af data.

Kernekvalitetsdiemnsionerne er:

  • Komplethed - i hvor høj grad datasættet indeholder de dataelementer der er forventede i forhold til datasættets specifikation
  • Korrekthed - i hvor høj grad dataværdier er i overensstemmelse med faktiske værdier
  • Aktualitet - i hvor høj grad data er tidsmæssigt aktuelle i forhold til den virkelighed de repræsenterer
  • Genbrugelighed - i hvor høj grad data er forståelige og uden vanskeligheder kan anvendes af andre