Bemærk: Der blev i efteråret 2018 igangsat et projekt med at justere de fællesoffentlige modelregler. Projektet omfattede et samarbejde med KL og KOMBIT om at etablere én fælles metode til modellering af begreber og data. Justeringen har endvidere rettet op på de mindre uhensigtsmæssigheder, som er identificeret gennem den praktiske brug af reglerne. De justerede modelregler blev godkendt af Styregruppen for Data og Akitektur i marts 2019, og version 2.0 af modelreglerne er offentliggjort.