Modelreglerne har til formål at fremme modellering, som kan sikre at de data som indsamles og håndteres i offentlige organisationer nemmere kan forstås og genanvendes på tværs af det fællesoffentlige. 

Reglerne er baseret på en række principper om gode modeller og på en modelleringsmetode, som fremmer forretningsafklaring og genbrugelighed. 

Modelleringsmetoden går blandt andet ud på, at opdele modelleringsarbejdet på en måde, så selvstændige forretningsområder modelleres selvstændigt - denne opdeling gør det muligt at genbruge  fremmede domæners modeller i egen modellering, og den støtter dialogen om, hvordan den fælles forretning bedst koordineres.