Body: 

Modelreglerne skal anvendes af initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi til beskrivelse og modellering af begreber og data. Modelreglerne kan anvendes, og anbefales anvendt, i den offentlige sektor i øvrigt.

Initiativerne i digitaliseringsstrategien anbefales at udarbejde modeller på niveau 2: Genbrug.

Begrebs- og datamodeller, som er udarbejdet i regi af digitaliseringsstrategien, skal indleveres til et tjek af, om modellerne overholder modelreglerne som led i det generelle arkitekturreview.

Modelreglerne vedrører de begrebs- og datamodeller, der udveksles mellem organisationer i offentligt regi og stiller dermed ikke direkte krav til den interne modellering af kildesystemerne hos offentlige organisationer.

Anvendelsen af modelreglerne skal ske under hensyn til, at en sektor kan være underlagt eventuelle andre bindinger, fx internationale regler og standarder for begrebs- og datamodellering.

De fællesoffentlige modelregler ejes af udvalget for arkitektur og standarder, der er en styregruppe nedsat af porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Digitaliseringsstyrelsen er sekretariatet for modelreglerne og vil sikre, at modelreglerne frem til 2020 løbende revideres og justeres på baggrund af de erfaringer, som kommer med brugen af dem.

 

Planlagte ændringer

Her vil vi løbende publicere planlagte ændringer af de fællesoffentlige modelregler.

 

Emne for ændring                                 Status