Body: 

Modelreglerne er inddelt i tre niveauer, som understøtter forskellige behov.

Der kan være forskellige krav til, hvor detaljeret, specifik eller udtryksfuld, en model behøver at være alt efter af de behov, den skal opfylde, og den sammenhæng den skal anvendes i. Modelreglerne er derfor inddelt i tre successive niveauer:

  • Niveau 1: Formidling: udgøres af et mindre antal basale regler, som handler om grundlæggende dokumentation af modellen, tilføjelse af metadata, et ensartet grafisk udtryk, samt at modellen er udstillet på internettet.
  • Niveau 2: Genbrug: tillægger yderligere regler, som vedrører genbrug af modelelementer fra eksisterende modeller, højere kvalitet i definitioner og betegnelser samt anvendelse af et standardiseret udvekslingsformat.
  • Niveau 3: Sammenhæng: tillægger yderligere regler, som vedrører datasammenhæng, muliggør sømløs automatisk sammenstilling af data i services og tjenester samt selvbeskrivende data.

 

Valg af niveau for en konkret model bør ske ud fra en vurdering af, hvad der er nødvendigt og tilstrækkeligt i forhold til nuværende og kommende anvendelse af data, samt en vurdering af organisationens modenhed i forhold til håndtering af data og modellering.

Initiativerne i digitaliseringsstrategien anbefales at udarbejde modeller på niveau 2: Genbrug. På sigt forventes mere modne myndigheder at modellere på niveau 3: Sammenhæng.

Niveauerne er beskrevet mere detaljeret herunder.

 

Illustration over niveauerne i modellering: formidling, genbrug og sammenhæng

 

Niveau 1: Formidling

En model, der fremmer formidling, er grundlæggende dokumenteret og udstillet via internettet, hvilket fremmer formidling af den viden en myndighed besidder. Alt indhold i modellen er beskrevet således, at betydningen af de bagvedliggende begreber og relationer formidles på en fyldestgørende måde i et letforståeligt sprog. Modellerne er forsynet med forretningsmetadata, som giver brugerne gode forudsætninger for at vurdere, om en model kan anvendes i en given sammenhæng.

Modellerne har et ensartet grafisk udtryk, idet de anvender et standardiseret visuelt modelsprog, hvilket fremmer fortolkning af modellens designelementer. Herved opstår et fælles sprog omkring modeller. Anvendelse af fælles modelleringssprog betyder også, at modellen senere kan videreudvikles til et højere modelleringsniveau, såfremt behovet skulle opstå.

Niveau 2: Genbrug

En model, der fremmer genbrug, er orienteret mod fællesoffentlig interoperabilitet, idet modellen relaterer sig til andre, eksisterende modeller og genbruger disses modelelementer. Modellens terminologi er styrket, da definitioner og betegnelser er af høj kvalitet - dette faciliterer ligeledes genbrug.

Modellerne er tilgængelige i et standardiseret udvekslingsformat, som gør det praktisk lettere for brugerne at genbruge modellens indhold og struktur. Derudover er modellerne med et semantisk styrket modelleringssprog forberedt til at kunne videreudvikles til et højere modelleringsniveau.

Niveau 3: Sammenhæng

En model, der fremmer datasammenhæng, muliggør sømløs, automatisk sammenstilling af data i services og tjenester, høj grad af genbrug af data, selvbeskrivende data samt oversættelse til andre modelsprog. Derudover vil en model på dette niveau også fremme international sammenhæng ved tilføjelse af termer og definitioner på engelsk.

Modeller på dette niveau har fået en “fuld semantisk opstramning”, som dels gør det muligt entydigt at placere, finde og genbruge forretningsviden i modellerne, dels gør modellerne så semantisk robuste, at de kan transformeres til andre repræsentationsformer (fx databasedefinitioner og dataudvekslingsstandarder).