Body: 

Modelreglerne bygger på nationale erfaringer og internationale standarder.

  • Grunddataprogrammet: Modelreglerne bygger videre på erfaringer og metoder fra grunddataprogrammets modelregler.
  • OIO: Modelreglerne er også en videreførelse af den fælles metoderamme for forretnings- og it-arkitektur i forbindelse med digitalisering, som manifesteres i OIO EA Metoden og OIO Arkitekturguiden.
  • Internationale tiltag: Modelreglerne er orienteret mod initiativer og tiltag under W3C (World Wide Web Consortium), EU-Kommissionens ISA2-program og INSPIRE-direktivet.
  • Internationale standarder og modelsprog: Der anvendes anvendes internationale standarder fra OMG (Object Management Group) og W3C.