Body: 

Retningslinjer for dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter giver it-arkitekter et fælles sprog for dokumentation og skal medvirke til at højne kvaliteten af arkitekturen i de fællesoffentlige digitaliseringsprojekter.

Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur fremhæver, at en vigtig del af den fællesoffentlige digitale arkitektur er krav til dokumentation af løsningsarkitektur i de fællesoffentlige digitaliseringsprojekter. Det er væsentligt nemmere at samarbejde og ”få stikkene til at passe sammen”, når arkitektur er beskrevet efter samme metodik.

Retningslinjerne giver værdi
Retningslinjer for dokumentation af arkitektur i digitaliseringsprojekter stiller pragmatiske krav til løsningernes dokumentation på en måde, der kan sikre, at dokumentationen ikke blot giver værdi til fællesskabet, men også giver værdi for design og udvikling af den enkelte løsning i de konkrete projekter.

En simpel ramme for dokumentation og overblik
Retningslinjerne skal betragtes som en simpel ramme for dokumentation, der ved at understøtte hvidbogens principper og regler gør det nemmere at arbejde med arkitekturstyring som del af den daglige projektpraksis, gør det nemt at gennemføre reviews og som ydermere bidrager til overblik over løsninger i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.