Body: 

Plusprofilen er en UML-profil der implementerer netop de stereotyper og tags som skal anvendes iht. de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering. Den kan importeres og anvendes i UML-værktøjer der understøtter UML-profiler.

(Sparx EA brugere behøver ikke installere Plusprofilen separat, da den er indeholdt i den MDG-teknologi vi har publiceret.)

Hvad er en UML-profil?
En UML-profil er et forhåndsdefineret sæt af stereotyper og tag-definitioner som kollektivt specialiserer UML til en bestemt anvendelse.

  1. en ‘stereotype’ er en udvidelse af semantikken for et UML-element, som specificerer dets anvendelse til en bestemt betydning og kontekst
  2. tag definitioner’ - eller blot ‘tags’ - er tilsvarende beholdere for elementers metadata - fx termer og definitioner - og yderligere præcisering af deres betydning i modellen. Når et modelelement har udfyldte tags, kaldes værdierne 'tagged values'.

Plusprofilen

Plusprofilen er en specifikation af netop de stereotyper og tags som skal anvendes iht. de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering, og ved at anvende den sikrer du, at kun de relevante UML-elementer anvendes, og at disse elementers semantik tilpasses modelleringsformålet. Derved bliver det lettere at overholde modelreglerne.

Installation

Plusprofilen kan anvendes i alle UML-værktøjer, der understøtter UML-profiler. Du bedes konsultere dokumentationen for det værktøj du anvender for informatio om hvordan en UML-profil installeres og aktiveres i netop dét.

Såfremt dit modelleringsværktøj ikke understøtter UML-profiler kan Plusprofilen opsættes manuelt ved at tilføje netop de stereotyper og tag-definitioner, som specificeres i Modelreglernes Bilag A: Plus-profilen.

 

NOTE: for at undgå at din browser forsøger at åbne filen from for at downloade dem skal du højreklikke på linket og vælge Gem destination som ... / Gem link som ... afhængigt af browser