Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.
 

Titel
Understøttelse af styresystemer og browsere - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #6
Beskrivelse
Løsningen skal kunne anvendes på de styresystemer og browsere, som dine brugere typisk anvender.
Formål
At sikre en tilfredsstillende oplevelse hos flest mulige brugere uafhængigt af deres valg af styresystem og browser.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Din løsning skal som minimum kunne anvendes på de 4 browsere og styresystemer, som dine brugere af løsningen hyppigst anvender på stationære enheder henholdsvis 3 mest anvendte browsere og styresystemer på mobile enheder. Minimumsgrænserne er valgt for at omfatte styresystemer og browsere fra de største leverandører på markedet (2019).

Hvis du skal udvikle en ny løsning, skal du undersøge hvilke styresystemer og browsere brugerne af tilsvarende løsninger i din forretning typisk anvender. Hvis du videreudvikler på en eksisterende løsning, skal du undersøge hvilke styresystemer og browsere brugerne typisk anvender, når de bruger denne løsning.

Ligeledes skal du sikre, at brugerne ikke skal installere specifikke programmer, filer eller plug-ins for at bruge din løsning. Samme princip gælder også, når du skal teste for browsere på mobile devices.

Vejledninger, værktøjer og yderligere oplysninger
 
Krav/anbefaling

KRAV for obligatorisk digitale (borgerrettede) selvbetjeningsløsninger og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger.

KRAV for nationale portaler og fællesoffentlige infrastrukturkomponenter med forbehold for, at kravet er skrevet med udgangspunkt i selvbetjeningsløsninger. Udmøntningen kan således være anderledes for portalerne og de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter, da de i omfang, indhold og funktionalitet ofte vil adskille sig fra selvbetjeningsløsninger.

ANBEFALING for øvrige løsninger.
Acceptkriterium
Løsningen understøtter som minimum de 4 (for stationære enheder) henholdsvis 3 (for mobile enheder) mest anvendte styresystemer og browsere opgjort på baggrund af anvendelsesdata for en eksisterende (nuværende) applikation eller tilsvarende applikationer i forretningen.