Body: 

   

’Fælles krav til digitale løsninger’ indeholder de fællesoffentlige krav og anbefalinger, som skal medvirke til at sikre gode brugergrænseflader i digitale løsninger til kommunikation mellem myndigheder og borgere samt virksomheder.
 

Titel
Efterlevelse af aftalte arkitekturstandarder - Fælles krav til digitale løsninger: nr. #12
Beskrivelse

Løsningen efterlever fællesoffentlige arkitekturstandarder i overensstemmelse med gældende aftaler mellem de fællesoffentlige parter i det omfang, aftalerne vedrører efterlevelse for digitale selvbetjeningsløsninger.

Hvis der ikke foreligger konkrete aftaler, anbefales det at følge relevante standarder og principper i den fællesoffentlige rammearkitektur og de underliggende referencearkitekturer.

Formål
Understøtte sammenhæng i offentlig digital service til borgere og virksomheder.
Uddybende beskrivelse og vejledning

Ved at bruge eksisterende standarder i din løsning sikrer du, at din løsning også kan fungere med eksisterende og fremtidige brugerflader, løsninger og fagsystemer.

Åbne standarder og åbne arkitekturer er afgørende for, at din løsning kan videreudvikles og integreres med andre løsninger. For brugerfladen betyder det blandt andet, at du skal bruge korrekte formater fx for datoer og andre faste felter.
 

Orientér dig om aftalte standarder

Det er vigtigt at være opmærksom på aftalte standarder. Aftaler kan både være brede eller blot omfatte bestemte domæner eller specifikke løsningsområder som eksempelvis skal understøtte sammenhæng i digitale brugerrejser.

Før du udvikler eller foretager en væsentlig videreudvikling af en løsning, skal du orientere dig i kataloget (se nedenfor) over fællesoffentlige arkitekturprodukter for at afklare, om din løsning er omfattet af særlige aftaler.

Vejledninger, værktøjer og ydereligere oplysninger

Den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening indeholder en række principper for offentlige selvbetjeningsløsninger.
Link til download af den fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening


Den fællesoffentlige referencearkitektur for brugerstyring indeholder en række principper for brugerrettighedsstyring.
Link til download af den fællesoffentlige referencearkitektur for brugerstyring


På den fællesoffentlige oversigt over arkitekturtjeklister finder du blandt andet et samlet overblik over tjeklister, regler og retningslinjer under Fællesoffentlig digital arkitektur (FDA). Her kan du læse arkitekturprincipperne i Den fællesoffentlige rammearkitektur og de underliggende referencearkitekturer.
Link til oversigten over arkitekturtjeklister på arkitektur.digst.dk

(Du finder et link til overblikket over tjeklister, regler og retningslinjer nederst på sitet)

Krav/anbefaling

Der er på nuværende tidspunkt ingen gældende fællesoffentlige aftaler om obligatorisk genbrug af fællesoffentlige arkitekturprodukter uden for initiativer under Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

KRAV for obligatorisk digitale (borgerrettede) selvbetjeningsløsninger, virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger, nationale portaler og fællesoffentlige infrastrukturkomponenter inden for gældende aftaler om obligatorisk anvendelse af arkitektur.

ANBEFALING for alle løsninger, hvor der ikke er indgået aftaler om obligatorisk anvendelse/efterlevelse.

Accepkriterium
Løsningen opfylder kravet, når den er udviklet i overensstemmelse med den fællesoffentlige rammearkitektur og øvrige arkitekturstandarder i det omfang, det er aftalt mellem de fællesoffentlige parter.