Et centralt element i den fællesoffentlige arkitektur er, at det skal anvendes før det skaber værdi. For at understøtte dette tilbyder sekretariatet for initiativ 8.1 rådgivning til alle projekterne i digitaliseringsstrategien vedrørende arkitekturprincipper og –regler fra hvidbog om fællesoffentlige arkitektur. Sekretariatet tilbyder også konkret vejledning om de elementer, herunder referencearkitekturer og byggeblokke, som er optaget i den fællesoffentlige rammearkitektur.


Alle projekter anbefales et indledende møde med sekretariatet for initiativ 8.1, hvis projektet har et væsentligt indhold af data og arkitektur. Er der tvivl om relevansen ift. den fællesoffentlige arkitektur hjælper sekretariatet også gerne med en afklaring heraf.
På baggrund af det indledende møde estimeres projektets rådgivningsbehov, og der udarbejdes også en foreløbig plan for eventuelle arkitekturreviews for projektet.
Sekretariatet for initiativ 8.1 besvarer gerne spørgsmål relateret til rådgivningsbehov eller andre spørgsmål, som projekter i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi måtte have i forbindelse med data og arkitektur.