Den fællesoffentlige arkitektur skal anvendes for at skabe værdi. For at understøtte dette tilbyder sekretariatet for initiativ 8.1 rådgivningspakker til alle projekter i Den fællesoffentlige strategi 2016-2020, som indeholder væsentlige elementer af datadeling og arkitektur.

Rådgivningspakkerne er opbygget i separate moduler, der kan kombineres efter projektets behov:

  • Introduktionspakker
  • Værktøjspakker
  • Sparringspakken
  • Samarbejdspakken

Alle projekter anbefales et indledende møde med sekretariatet, hvor projektets rådgivningsbehov estimeres. Der kan i den forbindelse også udarbejdes en foreløbig plan for eventuelle arkitekturreviews for projektet. Forud for mødet, bedes de projektansvarlige drøfte rådgivningspakkerne internt. Det endelige rådgivningsforløb aftales med den rådgivningsansvarlige fra sekretariatet, og det kan løbende vurderes og justeres partnerne i mellem.

Sekretariatet for initiativ 8.1 besvarer gerne spørgsmål relateret til rådgivningsbehov eller andre spørgsmål, som projekter i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi måtte have i forbindelse med data og arkitektur.