Introduktionspakkerne er en service til de projekter, der ønsker afgrænset viden på et eller flere områder. En introduktionspakke har en varighed af 1½ time og indeholder et møde med en specialist indenfor det område, som projektet har valgt at få viden om. Specialisten holder et oplæg på 45 minutter, og det relevante materiale udleveres. Derefter er der dialog og mulighed for afklarende spørgsmål.

 

Emne Formål Materiale
Arkitekturregler Introduktion til arkitekturreglerne og drøftelse af relevante arkitekturregler, og hvordan de overholdes Hvidbog om den fællesoffentlige digitale arkitektur
Datasætkatalog Registrering og fremfinding af datasæt i datasætkataloget  
EU byggeblokke (CEF/ISA) Identifikation af relevante EU-byggeblokke og deres anvendelse Vejledninger mv.
FDA hjemmesiden Find relevant information på hjemmesiden og publicering af produkter fra projekterne FDA hjemmesiden
Hvidbog Introduktion til Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur, styring, regler og rammer Hvidbog om den fællesoffentlige digitale arkitektur
Modelregler Introduktion til modelreglerne og deres anvendelse Modelregler, vejledninger til modelregler
Rammearkitektur Introduktion til den fællesoffentlige rammearkitektur med fokus på udvikling af arkitekturen og betydning for et givent projekt  
Referencearktektur for brugerstyring Introduktion til referencearktektur for brugerstyring og implikationer for et projekt Referencearktektur for brugerstyring
Referencearkitektur for deling af data og dokumenter Rådgivning om hvordan data og dokumenter bedst udveksles mellem myndigheder  
Retningslinjer for dokumentation i digitaliseringsprojekter Introduktion til retingslinjerne, og hvordan man arbejder med dokumentation af arkitektur i et projekt Retningslinjer for dokumentation i digitaliseringsprojekter
Reviews Introduktion til og gennemgang af processen for arkitekturreviews, herunder drøftelse og evt. fastlæggelse af krav til projektets dokumentation Retningslinjer for arkitekturreviews, Retningslinjer for arkitekturdokumentation i digitaliseringsprojekter