Body: 

Introduktion til Retningslinjer for dokumentation i digitaliseringsprojekter og hvordan man arbejder med dokumentation af arkitektur i et projekt.

Formål

  • At introducere hvordan et projekt dokumenterer sin arkitektur ved hjælp af Retningslinjer for arkitekturdokumentation. Dette kan eksempelvis være relevant hvis et projekt skal i review. 

Beskrivelse

  • Der introduceres til baggrunden for retningslinjerne.
  • De forskellige niveauer i rammen præsenteres.
  • Introduktion til anvendelsen og modelleringen af løsninger.
  • Eksempler på andre løsninger, der er modelleret ved brug af retningslinjerne.
  • Forskellige softwareløsninger, der kan anvendes til at modellere i.

Efter introduktionen bør projekterne være i stand til at levere udkast og skitser til en modellering af den producerende løsning.