Samarbejdspakken er til de projekter, der har et væsentligt indhold af arkitektur, hvor der ikke er en intern arkitekt på. I den samlede pakke allokerer sekretariatet i en periode op til 30% af en arkitekts tid til projektets arkitektur. Arkitekten agerer her på tværs af pakkerne og bidrager med relevante kompetencer.

Det er sekretariatets vurdering, om det er hensigtsmæssigt og nødvendigt at indgå et samarbejde med et projekt.