En sparringspakke er en service til de projekter, der ønsker løbende sparring på et specialistområde, hvor projektet har behov for hjælp. Sparringspakken vil typisk ligge så tidligt i projektets livscyklus som i analysefasen. Sparringspakken indeholder et klippekort til 10 timer med en relevant specialist. Perioden, hvori der kan trækkes på klippekortet aftales indledningsvist med sekretatiatet og kan korrigeres undervejs.

Sparringen kan eksempelvis være på følgende områder: 

  • Genbrug af eksisterende løsninger
  • Referencearkitektur
  • Datamodellering