Værktøjspakkerne er en service, til de projekter, der har behov for at kunne betjene et givent værktøj i arbejdet med arkitektur. 

Formålet med værktøjspakkerne er at introducere til notation og anvendelse af værktøjet, fx Enterprise Architect, under en konkret ramme som eksempelvis udarbejdelse af arkitekturdokumentation. Introduktionen estimeres til omkring 1½ times varighed.

Emne Formål Materiale
Arkitekturdokumentation i Enterprise Architect At introducere til notation og anvendelse af værktøjet Retningslinjer for dokumentation i digitaliseringsprojekter
Informations- og begrebsmodeller i Enterprise Architect Identifikation af relevante arkitekturregler og hvordan de overholdes