Body: 

Byggeblok er et centralt begreb i FDA Rammearkitekturen. En byggeblok er et afgrænset element i en arkitekturbeskrivelse eller en løsning, der kan genbruges. På denne side finder du et udkast til et samlet katalog over FDA arkitekturbyggeblokke og vejledningen i at bruge det. Det skal understreges, at der er tale om et ikke konsolideret udkast (version 0.5), og at det derfor anvendes på eget ansvar.

I FDA Rammearkitektur defineres der fælles byggeblokke inden for alle de otte hovedperspektiver (styring, strategi, jura, sikkerhed, opgaver, information, applikation, infrastruktur). En byggeblok kan kombineres med andre byggeblokke, og den kan således også være sammensat af flere byggeblokke. En byggeblok kan være abstrakt (en arkitekturbyggeblok) eller konkret (en løsningsbyggeblok). I Vejledning til FDA Rammearkitektur kan du læse mere om hvad byggeblokke er, hvordan de kan anvendes, hvor de kommer fra og hvordan de fastlægges .

Prøv og bidrag til kataloget

Du kan downloade arkitekturbyggeblokkene og “lege med dem”. Du kan fx

 • tage dem ind i din egen løsningsarkitektur - dvs som hjælp til at specificere din løsning
 • tjekke om du har indtænkt de rigtige byggeblokke i dit projekt
 • få inspiration til nye byggeblokke i dit eget projekt
 • få et overblik over hvilke arkitekturbyggeblokke, der er i udkast som del af FDA-rammearkitektur

Du er også meget velkommen til at bidrage til udviklingen af FDA Rammearkitektur ved at foreslå nye byggeblokke, hvis du synes der er noget, der mangler. Det kan både være abstrakte arkitekturbyggeblokke eller konkrete løsningsbyggeblokke.

Vejledning til filer

Udkastet til kataloget over arkitekturbyggeblokke findes i flere formater:

 • Regneark der indeholder beskrivelse af alle nuværende byggeblokke i rammearkitekturen. Findes i Excell og Open Document format
 • Model til import og anvendelse i et modelleringsværktøj. Findes i flere filformater


Vejledning til regneark med liste over arkitekturbyggeblokke

Filen 'FDA Byggeblokkatalog i Excel' indeholder en liste over arkitekturbyggeblokke i FDA rammearkitekturen.

Du kan sortere og filtrere for at fremsøge byggeblokke, du ønsker, fx i forhold til et konkret projekt eller en konkret opgave. Du kan sortere og filtrere på alle attributter (kolonner) for byggeblokkene, så hvis du fx vil fremsøge de byggeblokke, der er defineret i Referencearkitektur for selvbetjening, kan du filtrere på kolonnen 'Kilde'.

Hver byggeblok beskrives i kataloget med følgende felter:

 • Navn: Navn på byggeblokken
 • Definition: Kort definition af byggeblok
 • Beskrivelse: Beskrivelse af byggeblok
 • Note: evt. noter til byggeblok, f.eks. høringsnoter
 • ID: Unikt FDA ID for byggeblok
 • Status: Status på byggeblok jf. styringskoncept for rammearkitektur
 • Mærke: (Defineret/Udledt) Angiver om byggeblok er specifikt defineret i fx en referencearkitektur eller udledt af narrativ tekst
 • Kilde: Kilde hvor byggeblok er beskrevet
 • ArchiMate element:  Angiver hvilken ArchiMate elementtype som byggeblok er defineret som
 • UUID: UUID for byggeblok
 • EIRA ID: Unik EIRA ID for EIRA ABB som byggeblok er specialisering af
 • EIRA documentation: EIRA udarbejdet dokumentation for EIRA ABB
 • EIRA type: Type af EIRA ABB
 • EIRA Spatial: Angiver hvilket domæne som byggeblok kan/skal anvendes i
 • EIRA engelsk/dansk: Engelsk og dansk navn for EIRA ABB som evt. byggeblok er specialisering af
 • EIRA reuse status: EIRA attribut der anvendes til at angive genbrugsstatus for byggeblok


Vejledning til filer med model i archimate notation

FDA rammearkitekturmodellen er modelleret i ArchiMate notation. Modellen indeholder ud over de enkelte byggeblokke også relationer mellem disse og viser byggeblokkene i en række faste perspektiver (views).

Model-filerne er til de anvendere som gerne vil orientere sig i FDA rammearkitekturmodellen eller anvende byggeblokkene direkte i deres egen arkitekturmodel, enten ved at tage udgangspunkt i FDA modellen eller kopiere relevante elementer fra FDA modellen. Modellen leveres i forskellige formater så det er nemt for anvendere at bruge modellen i deres foretrukne værktøj.