Body: 

Et fællesoffentligt projekt skal nu afprøve et udkast til standard for digitalt samtykke og frabedelse. Og du kan selv være med til at præge fremtidige løsninger.

Samtykke anvendes i et utal af sammenhænge. Men der er forskellige fremgangsmåder, der mangler fælles standarder, og som borger eller medarbejder kan det i praksis være meget svært at overskue hvilke samtykker der findes, og om de er gyldige. Et samtykke skal være frivil-ligt og skal nemt kunne trækkes tilbage. Men det kræver tilgængelighed og overblik.

Samtykker er i dag standardiseret på visse områder med brug af standardformularer. Der er dog stor variation i anvendelsen af samtykker og samtykkeskabeloner på tværs af myndigheder og domæner. På mange områder indhentes samtykke fortsat som en papirblanket. Samtykker lagres i mange forskellige it-systemer og typisk i siloer. Den tilhørende administration er typisk manuel og ofte ikke digitalt understøttet.

Økosystem for samtykke
I 2020 er der påbegyndt et arbejde med at etablere fælles arkitektur og standarder for samtykke i regi af et fællesoffentligt projekt.

Målet er at skabe fundamentet for et samtykkeøkosystem. Det skal gøre det nemt at dele og samarbejde om samtykker på tværs af organisatio-ner og ikke mindst gøre det muligt at skabe et tværgående overblik for borgerne. Samtykke er centralt i utallige sammenhænge som hjemmel til datadeling, sagsbehandling og patientbehandling.

Udkast til fælles standarder
Som led i indsatsen for at skabe et fundament for det fællesoffentlige samarbejde om samtykker er der udarbejdet begrebsmodel, informati-onsmodel og datamodel samt udvekslingsformat for samtykker, så samtykker kan deles understøttet af den digitale infrastruktur.

Helt centralt står et udkast til et fælles udvekslingsformat, så samtykker kan deles om skal understøtte at den digitale infrastruktur.

Produkterne er blevet til gennem en iterativ proces i perioden april til december 2020, hvor modellerne blev kvalificeret af repræsentanter fra statslige myndigheder, kommuner og regioner.

Der er i januar 2021 gennemført FDA-modelreview af datamodellerne: De er nu godkendt af Udvalget for arkitektur og standarder til afprøvning i version 0.9.

Teknisk POC og brugertest
Udvekslingsformatet er afprøvet i en teknisk proof-of-concept (POC) på fællesoffentlig samtykkefunktionalitet. POC-løsningen blev udviklet i første halvår af 2021 med fokus på lagring og signering af samtykker samt adgangsstyring og notifikationer. Det er muligt at afprøve POC-samtykkelageret og de tilhørende webservices til oprette, finde, opdatere, signere, tilbagekalde og slette et samtykker i XML-format, der over-holder udvekslingsformatet.

Læs mere om POC-samtykkelageret og mulighed for afprøvning her:
https://businesssolution.azurewebsites.net/   

Læs med og afprøv selv modellerne
Materialet står til rådighed for alle. Udkast til udvekslingsformat og de bagvedliggende begrebs- og datamodeller kan således testes og afprøves af alle, som måtte ønske det.

Skal du og din organisation til at anskaffe eller videreudvikle digital understøttelse af processer, hvor der indgår brug af samtykke til fx deling af persondata? Så er det måske interessant at kigge med her. Og så kan I måske være med til at lægge sporene for fremtidens digitale samtykkeløsning.

Du finder modeller, xsd-skemaer og baggrundsmateriale nedenfor. Du kan med fordel orientere dig i vejledningen med titlen ”Vejledning for anvendelse af begrebs-, informations- og datamodel samt udvekslings-ormat for samtykke”, inden du anvender materialet.

Giv os dit feedback
Vi modtager med glæde ris, ros og konstruktive kommentarer til, hvordan modellerne også kan understøtte brug af samtykker i din organisation. Jeres tilbagemeldinger er vigtige for, at vi kan arbejde videre med modellerne med henblik på at kunne præsentere dem i en version 1.0 primo 2022.

Alle henvendelser herunder spørgsmål til materialet til Klavs Helberg Jensen på mailadressen klhej@digst.dk, Digitaliseringsstyrelsen.

Vær opmærksom på, at materialet alene er godkendt til afprøvning.