Body: 

Et fællesoffentligt projekt skal nu afprøve et udkast til standard for digitalt samtykke. Og du kan selv være med til at præge fremtidige løsninger.

Samtykke anvendes i et utal af sammenhænge. Men der er forskellige fremgangsmåder, der mangler fælles standarder, og som borger eller medarbejder kan det i praksis være meget svært at overskue hvilke samtykker der findes og om de er gyldige. Et samtykke skal være frivilligt og skal kunne trækkes tilbage. Men det kræver tilgængelighed og overblik.

Samtykker er i dag standardiseret på visse områder med brug af standardformularer. Der er dog stor variation i anvendelsen af samtykker og samtykkeskabeloner på tværs af myndigheder og domæner. På mange områder indhentes samtykke fortsat som en papirblanket. Samtykker lagres i mange forskellige it-systemer og typisk i siloer. Den tilhørende administration er typisk manuel og ofte ikke digitalt understøttet.

Økosystem for samtykke
I 2020 er der påbegyndt et arbejde med at etablere fællesoffentlig arkitektur og standarder for samtykke i regi af et fællesoffentligt projekt.

Målet er at skabe fundamentet for et samtykkeøkosystem. Det skal gøre det nemt at dele og samarbejde om samtykker på tværs af organisationer og ikke mindst gøre det muligt at skabe et tværgående overblik for borgerne. Samtykke er centralt i utallige sammenhænge som hjemmel til datadeling, sagsbehandling og patientbehandling.

Udkast til fælles standarder
Som led i indsatsen for at skabe et fundament for det fællesoffentlige samarbejde om samtykker er der udarbejdet begrebsmodel, informationsmodel og datamodel samt udvekslingsformat.

Helt centralt står et udkast til et fælles udvekslingsformat, så samtykker kan deles om skal understøtte at den digitale infrastruktur.

Produkterne er blevet til gennem en iterativ proces i perioden april til december 2020, hvor modellerne blev kvalificeret af repræsentanter fra statslige myndigheder, kommuner og regioner.

Der er i januar 2021 gennemført FDA-modelreview af datamodellerne: De er nu godkendt af Udvalget for arkitektur og standarder til afprøvning i version 0.9.

Teknisk POC og brugertest
Udvekslingsformatet skal nu afprøves i en teknisk proof-of-concept udgave af en kommende fællesoffentlig digital samtykkeløsning. Afprøvningen forløber i første halvår af 2021 og skal ske i samarbejde med en række pilotprojekter.

Som en del af testarbejdet gennemføres der også brugertest, så man både får erfaringer med maskinunderstøttelse og brugervendt værdi.

Læs med og afprøv selv modellerne
Materialet står til rådighed for alle. Udkast til udvekslingsformat og de bagvedliggende begrebs- og datamodeller kan således test og afprøves af alle, som måtte ønske det.

Skal du og din organisation til at anskaffe eller videreudvikle digital understøttelse af processer, hvor der indgår brug af samtykke til fx deling af persondata? Så er det måske interessant at kigge med her. Og så kan I måske være med til at lægge sporene for fremtidens digitale samtykkeløsning.

Du finder modeller, xml-skemaer og baggrundsmateriale nedenfor. Du kan med fordel orientere dig i vejledningen med titlen ”Vejledning for anvendelse af begrebs-, informations- og datamodel samt udvekslingsformat for samtykke”, inden du anvender materialet.

Giv os dit feedback
Vi modtager med glæde ris, ros og konstruktive kommentarer til, hvordan modellerne også kan understøtte brug af samtykker i din organisation. Jeres tilbagemeldinger er vigtige for, at vi kan arbejde videre med modellerne med henblik på at kunne præsentere dem i en version 1.0 i løbet af 2021.

Alle henvendelser herunder spørgsmål til materialet til Klavs Helberg Jensen på mailadressen klhej@digst.dk, Digitaliseringsstyrelsen.

Vær opmærksom på, at materialet alene er godkendt til afprøvning.