Body: 

Den fællesoffentlige rammearkitektur skal bidrage til at offentlige it-løsninger kan hænge bedre sammen og dermed understøtte brugervenlighed, deling af data og tværgående processer på sikker og effektiv vis. Rammearkitekturen er kernen i den fællesoffentlige digitale arkitektur.

Introduktion til FDA Rammearkitektur giver en indføring i grundkoncepterne i forhold til den fællesoffentlige rammearkitektur, således at læseren har en overordnet forståelse af formål, centrale begreber, anvendelse, processer og øvrige rammer for styring og anvendelse af rammearkitekturens forskellige elementer.

Den primære målgruppe er forretnings- og it-arkitekter, projektledere og beslutningstagere i relation til projekter, som skal anvende rammearkitekturen som en integreret del af deres arbejde i forbindelse med offentlig digitalisering.

Introduktionen svarer i fem kapitler på disse fem hovedspørgsmål:

  • Hvad skal styregruppe, projektleder og arkitekt være opmærksomme på?
  • Hvilke begreber og termer skal man kende for at forstå brugen af FDA?
  • Hvad er indholdet i FDA Rammearkitektur?
  • Hvad er det strategiske sigte med FDA og hvordan er vejen til realisering?
  • Hvordan styres arkitekturen i spændet mellem løsning og FDA Rammearkitektur?