Body: 

Sekretaritet for initiativ 8.1 inviterer til kommentering af udkast til opdaterede OIO Sag og Dokument standarder

OIO Sag og Dokument er især blevet brugt i kommunale sammenhænge og herunder i monopolbruds-
systemerne i regi af KOMBIT og UdbetalingDanmark.

Standarderne er blevet opdateret på baggrund af de erfaringer, som anvenderne har gjort sig med anvendelsen af standarderne i de seneste år. KL har forestået opdateringen. Læs mere om, hvad opdateringen omfatter i høringsbrevet nederst på siden.

OIO Sag og Dokument standarderne indgår i et samspil med danske profileringer af en række internationale datastandarder på området, som der linkes til nederst på siden.

Send kommentarer frem til 15. marts
Kommentarer sendes til arkitektur@digst.dk. Kommenteringsperioden løber fra 1. februar 2018 og frem til 15. marts 2018.