Body: 

Standard for beskrivelse af it-systemer under udarbejdelse

Styregruppen for data og arkitektur har i september 2018 igangsat et projekt, som skal frembringe en aftale om en fælles standard for beskrivelse af it-systemer.

Standarden skal omfatte oplysninger om it-systemer, som fx it-systemnavn, it-systemejer, ibrugtagningsdato mv., samt et fælles udvekslingsformat, som gør det muligt at dele oplysninger om it-systemer på en effektiv måde. Standarden skal understøtte Rigsarkivets tilsyn med regioners og kommuners arkivdannelse, så det sikres, at it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data, bliver identificeret. Desuden forventes standarden at kunne have en bredere anvendelse ift.  at skabe tværgående overblik over anvendte it-systemer.

Udkast til standarden forventes at blive offentliggjort til kommentering i 2019.

(Tidligere planlagt til maj, men udsættes pga. valg)