Body: 

FDA Rammearkitekturen skal være et redskab til gode arkitekturvalg. Vejledningen til FDA Rammearkitekturen skal fungere som en introduktion til et fælles sprog og skabe overblik over den fælles base af standarder, specifikationer og komponenter.

Forretnings- og it-arkitekter skal anvende den som en integreret del af deres arbejde i forbindelse med offentlig digitalisering og det er vigtigt at også beslutningstagere og projektledere kender til den på et overordnet niveau, for at kunne indgå i dialog med arkitekterne om anvendelsen af den. Formålet med vejledningen er at give en indføring i Rammearkitekturens grundelementer.
Rammearkitekturen kan ses som en samling af legoklodser med tilhørende vejledninger i, hvordan man bruger dem: De overordnede vejledninger er referencearkitekturer indenfor forskellige områder. De giver sprog, principper og mønstre for løsninger i forbindelse med digitalisering. De udpeger desuden de vigtigste byggeblokke, som skal anvendes. Det kan fx være i form af specifikationer og standarder, men de kan også pege på løsninger og komponenter, der konkret udmønter dele af FDA Rammearkitekturen.

Vejledningen er publiceret i forbindelse med invitation til kommentering. Kommenteringsperioden udløb d. 2. februar 2018.
Du kan downloade dokumentet nederst på siden.