Introduktion til referencearkitektur for observation og måling

Introduktion til referencearkitektur for observation og måling

Velkommen til fremtidens forudsætninger for ensartet dokumentation og indsamling af data i Den Offentlige Sektor

Data er en afgørende ressource i den moderne informationstidsalder. Data giver indsigt og viden, og bruges hver eneste dag i den offentlige og private sektor. Her anvendes data bl.a. som forudsætning for informerede beslutninger, ressourcestyring, og til formål såsom overvågning, forudsigelse og forebyggelse. Data kan også bidrage til at skabe gennemsigtighed og forøge borgernes tillid, samt til at optimere og innovere offentlige tjenester, blandt mange andre anvendelser.

For at kunne anvende data effektivt, er det vigtigt at den data som indsamles, har den rette kvalitet og forståelighed til det pågældende anvendelsesscenarie og formål. Men hvad gør vi når vi ønsker at anvende data til andre formål end blot det data er indsamlet til?

Med denne fællesoffentlige referencearkitektur, opsættes fælles mål, rammer, struktur og sprog for arbejdet med at tilvejebringe, udveksle og anvende ensartede data i og på tværs af it-løsninger i og på tværs af den offentlige sektor, hvilket i sidste ende gerne skulle komme borgeren, samfundet og miljøet til gode. Referencearkitekturen fokuserer på de data som defineres som observations- og måledata. Denne type data repræsenterer alle slags data som indsamles til at opnå viden om specifikke forhold. F.eks. data som indsamles om en patient i sundhedsvæsenet for at kunne stille en diagnose, eller realtidsdata om miljøforurening indsamlet af sensorer som står ude i byen, så det er muligt at følge udviklingen af sundhedsskadelige partikler i luften.

Hvad kan den bruges til?

Fælles metode til standardisering af data: Referencearkitekturen kan anvendes som en akademisk standardiseringsmetode til at definere, beskrive og strukturer observations- og måledata i f.eks. i form af en klassifikation som kan udstilles og deles med andre.

  • Fælles sprog til at skabe interoperabilitet: Referencearkitekturen kan anvendes til at skabe fælles forståelse af data, samt til at definere og udvikle udvekslingsstrukturerer til deling af data.
  • Fælles arkitekturamme: Referencearkitekturen kan bidrage med at fastlægge fælles arkitekturmønstre og standarder inden for observation og måling, som kan anvendes til at udvikle, kravsætte og anskaffe løsninger og komponenter.
  • På praktisk niveau er referencearkitektur og anvendelsesmodel tænkt som vejledning til at designe løsningsarkitekturer, domænespecifikke referencearkitekturer, datastandarder, klassifikationer og mere.


Læs referencearkitektur for observation og måling

 

Understøttende produkter

Baggrund og udvikling af referencearkitekturen

Referencearkitekturen er udviklet fra 2017 til 2023 i flere faser og afprøvningsprojekter. Den oprindelige arkitektur blev designet til at understøtte miljø- og klimaprojekter, herunder bl.a. ift. at strukturere og dele data fra overfladevandsovervågning og data om affaldshåndtering. Arkitekturen er gennem årene blevet modnet, så den kan understøtte anvendelsesscenarier udover miljø- og klimaområdet. Hvis du vil høre mere om disse afprøvningsprojekter, er du velkommen til at tage kontakt til it-arkitekter Peter Thrane (PTH@kl.dk) og Rune Reimann Petersen RURP@kl.dk) fra KL.

Vi inviterer dig til at udforske vores ressourcer og lære mere om, hvordan Referencearkitekturen kan inspirere og hjælpe dig i dit arbejde med data.

Dyk ned i hele referencearkitekturen og se, hvordan vi sammen kan transformere vores samfund gennem bedre datahåndtering.