Introduktion til referencearkitektur for brugerstyring

Referencearkitektur for brugerstyring version 1.1 er udarbejdet inden for rammerne af Den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) og følger principperne i Hvidbog om arkitektur for digitalisering. Referencearkitekturen skal fungere som et teknisk pejlemærke for udvikling af brugerstyringsløsninger generelt i den offentlige sektor.

I version 1.1 beskrives det endvidere hvordan, referencearkitekturens principper for brugerstyring anvendes ved håndtering af softwarerobotter som separate identiteter med egne identifikationsmidler. De særlige udfordringer ved håndtering af mobil-apps beskrives mere udførligt i denne udgave end tidligere. Referencearkitekturen er desuden udvidet med beskrivelser af, hvordan principperne kan anvendes ved brugerstyring af apparater (IoT) og beskrivelsen af føderationer og tillidstjenester er uddybet. Begreberne i version 1.1 er opdateret og modelleret jfr. De fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering.

 

  Læs referencearkitektur for brugerstyring