Introduktion til erfaringsopsamling om softwarerobotter og brugerstyring

I denne erfaringsopsamling har en række offentlige myndigheder inden for det kommunale, regionale og statslige område samlet deres erfaringer med og anbefalinger til arbejdet med softwarerobotter med særlig vægt på brugerstyring, informationssikkerhed og organisering af arbejdet.

Erfaringsopsamlingen kan læses i sammenhæng eller anvendes som opslagsværk, hvis brugeren har specifikke emner, der skal undersøges. I den forbindelse er der tjeklister, der bidrager til at støtte egen praksis vedrørende anvendelsen af softwarerobotter.

 

  Læs Erfaringsopsamling om softwarerobotter og brugerstyring