Introduktion til vejledning i genbrug af data i selvbetjeningsløsninger

Genbrug af data i selvbetjeningsløsninger kan øge brugervenligheden og forbedre datakvaliteten. Vejledningen hjælper projekter med at øge genbrug af data i forbindelse med design og videreudvikling af selvbetjeningsløsninger.

Vejledningen beskriver en model for identifikation af databehov og datakilder, der er nødvendige og tilstrækkelige for at understøtte det konkrete selvbetjeningsforløb.

Desuden beskriver vejledningen hvordan man kan kæde selvbetjeningsløsninger sammen, så man understøtter tværgående brugerrejser. Vejledningen beskriver her forskellige mønstre for hvordan man kan overdrage data fra selvbetjeningsprocessen i én løsning til selvbetjeningsprocessen i en anden, så den samlede brugerrejse bliver så let og gnidningsfri for brugeren som muligt. 

 

  Læs vejledning i genbrug af data i selvbetjeningsløsninger