Arkitekturmetoder

Med FDA får du mulighed for at anvende fælles metoder og vejledninger samt et fælles sprog for arkitekturarbejdet, som kan gøre det lettere at komme i gang og gennemføre arbejdet. Desuden er FDA med til at sikre, at dine løsninger hænger sammen med andre offentlige systemer og fx bidrager til at give brugerne en sammenhængende brugerrejse.

Et projekt, der benytter sig af en sammenhængende arkitektur med klare rammer og principper, har desuden den fordel, at det vil være lettere at udvikle på projektet eller produktet i en fremtidig driftssituation.

I it-projekter hænger arkitekturmetode og projektledelsesmetode sammen på nogle punkter. Det ses fx i forbindelse med dokumentation af projekterne, hvor udarbejdelse af arkitekturdokumentation har overlap med klassiske projektledelsesdiscipliner, som interessentanalyse og definition af klare mål. Fx er målarkitekturen med til at definere projektets mål.

Det kan derfor anbefales at arkitekter og projektledere at orientere sig i vejledningerne om arkitekturmetode, og måske især i Retningslinjer for dokumentation og formidling af arkitektur i digitaliseringsprojekter, der bl.a. vejleder i snitfladen mellem projektledelse og arkitekturdokumentation.