Vejledning til Modelreviews

For at understøtte anvendelsen af de fællesoffentlige modelregler, og at fælles data- og begrebsmodeller genbruges og tænkes ind i udviklingen af it-løsninger, udføres modelreviews for initiativer med væsentligt indhold af datamodellering og datadeling. Modelreviewet vurderer, i hvilket omfang de fællesoffentlige modelregler anvendes og hvilke handinger der skal til for at løfte projektets datamodeller yderligere.

Initiativerne i digitaliseringsstrategien anbefales at udarbejde modeller iht. de fællesoffentlige modelregler.

Begrebs- og datamodeller, som er udarbejdet i regi af digitaliseringsstrategien, skal indleveres til et tjek af, om modellerne overholder modelreglerne som led i det generelle arkitekturreview og til en mere dybdegående vurdering i forbindelse med et modelreview.

Modelreglerne vedrører de begrebs- og datamodeller, der udveksles mellem organisationer i offentligt regi og stiller dermed ikke direkte krav til den interne modellering af kildesystemerne hos offentlige organisationer. Anvendelsen af modelreglerne skal ske under hensyn til, at en sektor kan være underlagt eventuelle andre bindinger, fx internationale regler og standarder for begrebs- og datamodellering.

De fællesoffentlige modelregler ejes af udvalget for arkitektur og standarder. Digitaliseringsstyrelsen er sekretariatet for modelreglerne.