Datavejviser

Datavejviser.dk er et katalog over tilgængelige data fra den offentlige sektor. 

Datavejviser har information om både åbne data og data, der har særlige adgangs- og anvendelsesvilkår. Datavejviser indeholder pt. beskrivelser af nogle af de mest anvendte offentlige data. Der arbejdes løbende på at få flere tilgængelige data fra den offentlige sektor beskrevet i kataloget. Formålet er at gøre adgangen til offentlige data enklere for virksomheder, forskere, myndigheder og civilsamfundet. Datavejviser tilbyder brugeren et pålideligt overblik og guider herefter videre til de platforme, hvorfra selve dataene er tilgængelige. 

Datavejviser giver alene et overblik over hvilke datasæt, der findes – det distribuerer ikke selve datasættene.