Resource Description Framework (RDF)

Resource Description Framework (RDF) er en internationalt bredt anvendt beskrivelsesramme, der giver entydig definition af data. RDF er oprindeligt defineret af World Wide Web Consortium (W3C) som en standard datamodel for metadata. RDF kan udveksles i en række formater, blandt andet XML og JSON.

RDF er indarbejdet i de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering, som en metode til at sikre semantisk entydighed i datamodeller.

De dokumenter, som specificerer RDF, er nu oversat fra engelsk til dansk. Det drejer sig om introduktionen til RDF samt RDF schema, som anvendes til datamodellering af RDF-data. Oversættelserne kan tilgås ved nedenstående eksterne links.