Specifikationer

Standarder og specifikationer kan beskrive hvordan, man kan udforme en specifik løsning. De giver fælles sprog og struktur, så man kan forstå hinanden og samarbejde og udveksle oplysninger på tværs af systemer og organisationer. En specifikation kan levere en præcis og detaljeret beskrivelse af hvordan noget skal være, og vedtages en specifikation som værende gældende af et relevant standardiseringsforum kaldes denne en standard. 

En række internationalt anerkendte og bredt anvendte dataspecifikationer er blevet oversat og tilpasset danske forhold i FDA. Desuden er eksisterende danske specifikationer blevet opdateret, og der er bliver løbende udarbejdet nye specifikationer.

Nogle af de danske profileringer af internationale standarder afprøves i praksis i den kommende tid. På baggrund af erfaringerne med afprøvningen, skal der tages stilling til den fortsatte anvendelse af standarderne i dansk kontekst. Andre af standarderne er optaget og i anvendelse i den fællesoffentlige digitale arkitektur.

Fx er der i Standard for beskrivelse af it-systemer defineret fælles formater for de data, der delvist bruges af Rigsarkivet til at beskrive it-systemer, og som med fordel kan anvendes i andre sammenhænge, hvor it-systemer beskrives systematisk. Et andet eksempel er DCAT-AP-DK 2.0, der er en specifikation til beskrivelse af datasæt og datakataloger til anvendelse i dansk fællesoffentlig regi.