Referencearkitekturer

En referencearkitektur er en vejledning, der sætter fælles rammer for udformning af it-løsninger inden for et specifikt område ved at beskrive anbefalede principper, begreber, standarder og løsningsmønstre på grundlæggende udfordringer.

På nuværende tidspunkt dækker de fællesoffentlige referencearkitekturer over følgende områder:

  • Referencearkitektur for deling af data og dokumenter
  • Referencearkitektur for brugerstyring
  • Referencearkitektur for selvbetjening
  • Referencearkitektur for tværgående digitale overblik.

 

Referencearkitekturerne giver en fælles fortælling om, hvordan man laver digitale løsninger, og de er et bedste bud på håndteringen af udfordringer inden for centrale områder. Du kan læse mere om de enkelte referencearkitekturer i deres fulde længde på deres respektive undersider.

Du kan derfor med fordel orientere sig i de referencearkitekturer, der er relevante for dit projekt med henblik på at finde de fællesoffentlige mål og principper, begreber og byggeblokke, som kan genbruges og give værdi i dit projekt. Ved at anvende referencearkitekturene som udgangspunkt for dit arkitekturarbejde, opnår du mere robuste løsninger, færre afklaringer, højere niveau af genbrug og et fælles grundlag til at opnå enighed med dine interessenter. Det kan du opnå, fordi referencearkitekturene bygger på indsamlede erfaringer fra hele den offentlige sektor og er bredt accepteret, som det fælles udgangspunkt i offentligt digitalt samarbejde.

Du kan desuden bruge tjeklisterne i referencearkitekturerne til at følge op på arbejdet, og få hurtig vished for, at du har været opmærksom på de væsentligste spørgsmål.